lzs.lv

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), turpinot stiprināt sadarbību ar reģionālajām partijām, parakstīs vienošanos ar Daugavpils novada partiju ar mērķi apvienot profesionalitāti, pieredzi un kompetenci efektīvai iedzīvotājiem un valsts tautsaimniecības attīstībai svarīgu jautājumu risināšanai.

Piektdien, 7.jūnijā, vienošanos parakstīs ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze un Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Vienošanās balstīta uz abu politisko spēku programmatiskajiem dokumentiem par sadarbību pašvaldību 2025.gada vēlēšanu un 15.Saeimas vēlēšanu laikā.

Vienošanās tiek slēgta, lai kopīgi īstenotu vairākus mērķus:

  • stiprināt un veicināt Latgales reģiona attīstību drošā un stabilā Latvijā;
  • valsts pārvaldes un pašvaldību darbā veicināt uz decentralizētu un iedzīvotājiem pieejamu lēmumu pieņemšanas un izpildvaras struktūru, mazinot birokrātiju valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbā;
  • pilnveidot nodokļu politiku valstī, pirmkārt, veicinot ģimeņu ar bērniem, pensionāru un iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām iespējas uzlabot un stabilizēt savu dzīves līmeni, pilnveidot sociālo pabalstu un pakalpojumu sistēmu;
  • atbalstīt visu līmeņu izglītības sistēmas kvalitātes celšanu, veicinot mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu vispārējās izglītības iestādēs, pedagogu kvalifikācijas iespēju celšanu, atbilstoši darba vides pieprasījumam, radot mūsdienīgu profesionāli tehnisko skolu sistēmu reģionos un atbalstot augstiem standartiem atbilstošu augstskolu attīstību reģionos, kā arī mērķtiecīgi orientējot valsts apmaksātu studiju vietu īpatsvaru par labu specialitātēm, kurās trūkst valstij nepieciešamā darbaspēka;
  • atbalstīt radošu industriju attīstību un veicināt kultūras (sakrālā) mantojuma saglabāšanu, izpēti un pieejamību reģionos, paplašināt bērnu un jauniešu līdzdalības iespējas tradicionālās, kā arī jaunās kultūras un starpkultūras norisēs, veicināt iedzīvotāju jaunradi un radošo līdzdalību Latvijas kultūras mantojuma un tradīciju uzturēšanā;
  • stiprināt un ietekmēt veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot visa līmeņa kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem reģionos un stiprinot reģionālo aprūpes centru attīstību, vienlaikus veicinot veselības profilaktiskos pasākumus, īpaši veicinot sporta tradīciju stiprināšanu un atbalsta palielināšanu amatieru sportam;
  • stiprinot valsts enerģētisko drošību un neatkarību, veicinot ar to saistītas uzņēmējdarbības vides un formu atbalstu, uz valsts pieredzi un konkurētspēju balstītas uzņēmējdarbības attīstību reģionos, veicinot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības formas, atbalstot un vienkāršojot birokrātiskās prasības mazo un vidējo uzņēmumu darbībai;
  • veltīt visas pūles, lai iespējami daudz piesaistītu Eiropas Savienības fondu līdzekļus policentriskas Latvijas attīstībai, tai skaitā reģionu infrastruktūras pasākumiem;
  • piedalīties valsts ārpolitikas principu veidošanā ar mērķi veicināt drošību, īpaši pierobežas reģionos.

ZZS ir politisko organizāciju apvienība, ko veido Latvijas Zemnieku savienība un Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Apvienībai ir vienošanās par sadarbību ar partiju “Latvijai un Ventspilij” un partiju “Gods kalpot Rīgai”.