lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības Jaunatnes nodaļa.

Mūsu nodaļā darbojas jaunieši, kuriem ir dažādas intereses un dažādi talanti. Lielākā daļa no mums nav lauksaimnieki, tādēļ varētu pārsteigt kāpēc tieši darbojamies Latvijas Zemnieku Savienībā. Taču šai organizācijai ir vēsturiskā vērtība - viena no vecākajām Latvijas partijām, bijusi klāt Latvijas dibināšanas laikā, saglabājusi savu darbību trimdā un aktīvi piedalījusies Atmodas pasākumos. Un tieši tā ir musu bagātība - pieredze, zināšanas un sadarbība, kura vainagojas panākumiem. Latvijas mīlestība, mūsu nācijas pamati ir tie, kas lieliski apvieno mūs.

Ko mēs daram?

Nodaļas biedriem ir sava privātā un profesionālā dzīve, taču tas mums neliedz aktīvi darboties nodaļas ietvaros. Jebkurš no mūsu biedriem var iesaistīties tai darbībā, kas viņam šķiet vistuvākās. Tā viens no redzamākajiem sasniegumiem ir ikgadējais LZS JN organizētais strītbola turnīrs, kurā iesaistās visu paaudžu LZS biedri un atbalstītāji. Mūsu nodaļas biedri ir aktīvi partijas dzīvē - darbojas komisijās, partijas nodaļās, kā arī palīdz vairākos organizatoriskos jautājumos, vai pārstāvēt partijas viedokli kādā diskusijā. Katram ir iespēja iesaistīties.

Kāpēc mēs to daram?

Esam pilsoniski aktīvi jaunieši, kas vēlas ietekmēt sabiedriskos procesus un daži no mums - politiku. Tomēr, lai to panāktu, ir jābūt aktīviem. Tādēļ mēs kopā strādājam, darbojamies un meklējam kompromisus. Kā teicis mūsu partijas dibinātājs Kārlis Ulmanis "īsiem vārdiem sakot - mums vairāk vajadzīgi ļaudis, nekā statūti un instrukcijas".

Pievienojās jaunatnes nodaļā

Renārs Šķesters

LZS jaunatnes nodaļa (no 2021 gada)

LZS jaunieši aug!! LZS jaunatnes nodaļas rindas ir papildinājis Renārs Šķesters-Kambals. Renārs ir aktīvs jaunietis, kurš nolēmis iestāties politiskajā partijā, jo uzskata, ka jauniešiem ir jābūt iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā, jo jaunieši ir Latvijas nākotne un jaunieši zina vislabāk, kādā nākotnes Latvijā tie vēlas dzīvot. Ikdienā Renārs aktīvi nodarbojas ar sporta dzīves organizēšanu, izglītojas un paralēli tam nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Jaunības maksimālisms ikdienā ļauj paveikt daudzas lietas, kas sniedz nenovērtējamu pieredzi. Apsveicam ar pievienošanos un lai viss iecerētais izdodas! #jaunatnesnodaļa #LZS #LZSBiedri #jaunieši

Līga Šube

LZS jaunatnes nodaļas vadītāja vietniece

Kādi būsim mēs paši, tāda būs mūsu Latvija. Arī es, kā daļa no Latvijas sabiedrības, uzskatu, ka mūsu nākotni, nevis rīt, bet jau šodien, veidos stipra, apņēmīga un izglītota sabiedrība, kvalitatīvā, attīstītā un labiekārtotā vidē. Un tieši uz šo uzskatu ir balstītas manas ikdienas gaitas, darbība vairākās biedrībās gan kā loceklim, gan valdē un līdzdarbošanās LZS. LZS sniedz iespēju darboties mērķtiecīgiem jauniešiem, paverot plašāku skatu politiskajā jomā. Katru dienu mums ir dota iespēja mūsu valsti padarīt labāku, taču vienmēr jāatceras, ka šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību. Un tieši mazie darbi ir tie kas veido sabiedrību – mūs pašus! E-pasts: Ligasube@gmail.com Mob.tel: + 371 26758610 

Toms Cēsnieks

LZS jaunatnes Rīgas nodaļa
Lai veiksmīgāk virzītos uz mērķi un panāktu vēlamos rezultātus, Latvijā ir svarīga attīstība katrā paaudzē. LZS uzdevums ir rūpēties par ģimeņu labklājību, kas sevī ietver visas paaudzes, kā arī iespēju robežās nodrošināt nepieciešamos resursus, lai sekmētu attīstību. Kā viens no Latvijas nākotnes ietekmējošiem faktoriem tiek uzskatīti jaunieši, tādēļ esmu izvēlējies pievienoties jaunatnes nodaļai. Iesaistoties jaunatnes nodaļā, vēlos palīdzēt izvirzīto mērķu sasniegšanā un paplašināt savas zināšanas. E-pasts: tomscesnieks@gmail.com Mob.tel: + 371 26544201

Raitis Boldiševics

LZS jaunatnes Rīgas nodaļa
LZS biedrs kopš 2016. gada jūnija. LZS ir vecākā partija Latvijā, taču tas neliedz ieņemt augstas pozīcijas dažādās politiskajās aptaujās vēl aizvien, kā arī tā ir spējusi saglabāt popularitāti un atpazīstamību. Tās ir vērtības, kas palīdzējušas partijai un tās biedriem pārvarēt un izturēt jebkurus laika posmus. Tieši tāpēc esmu šīs partijas biedrs, lai ar savu darbu un attieksmi saglabātu un veicinātu partijas dzīvotspēju, popularitāti, kā arī atpazīstamību. Rīkojot un piedaloties dažādos pasākumos, vēlos piesaistīt jaunus cilvēkus, kuri ir gatavi darboties kopīga mērķa vārdā, lai varam justies vēl lepnāki un stiprāki par mūsu Latviju. E-pasts: raitis.boldisevics@gmail.com Mob.tel: + 371 28342877 

Dace Stalidzāne

LZS jaunatnes nodaļas Ilūkstes koordinators
Visaugstāk vērtēju iespēju strādāt sava novada labā. Ir jābūt savas dzimtās puses patriotam, jo tikai tad rodas tas pamatīgums cilvēkā, tā lielā spēja darīt un radīt. Vispirms jau cilvēks ceļ vietu un tikai tad vieta – cilvēku. Mēs katrs esam Latvijas nākotne, sava novada nākotne, kā mēs to veidosim, tā arī turpmāk dzīvosim. Uzskatu, ka ikvienam jābūt līdzatbildīgam sava novada attīstībā, aktīvi jādarbojas, bet visam pamatā – jāmīl vieta, kur dzīvo, kur esi dzimis un audzis. E-pasts: dace87@inbox.lv Mob.tel: + 371 26379514 

Jānis Eisaks

LZS jaunatnes nodaļas Tukuma koordinators
Kopš 2013. gada esmu LZS biedrs. Dzimu Rīgā, bet labākos dzīves gadus pavadīju Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciemā, vietā no, kuras nāk pazīstamais latviešu rakstnieks Ernests Birznieks – Upītis. Vidusskolu pabeidzu Tukumā, bet augstāko izglītību, bakalaura grādu tiesību zinātnēs ieguvu Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā, Rīgā. Vadu sporta organizāciju “Tukuma Brāļi”, kura rūpējas par sporta un veselīga dzīvesveida attīstību ne tikai savā reģionā, bet arī visā Latvijā. Uzskatu, ka visa pamatā ir stabila veselība, jo vesels cilvēks ir ne tikai pozitīvs, bet arī ekonomiski aktīvs. Tāpēc es vienmēr esmu iesaistījies par sportu un veselīgu dzīvesveidu, kas mūsu tautu padara labāku. Tikai mūsu pašu rokās ir Latvijas nākotne. E-pasts: tukuma.brali@inbox.lv Mob.tel: + 371 26144568 

Artūrs Bricis

LZS jaunatnes Madonas nodaļa
Uzskatu, ka katram dzīve dot vienādas iespējas – jāmāk šīs iespējas ieraudzīt un apstrādāt! Nākot no Madonas novada, bērnību esmu pavadījis laukos – lauki sniedza un sniedz iespējas katram! Vēlos piesaistīt jauniešu interesi politikai un uzņēmumu vadīšanai! Pats jau piecus gadus vadu savu uzņēmumu, ikdienā nemitīgi attīstoties, iepazīstot savus klientus un viņu nepieciešamības! Uzskatu, ka katram ir iespēja veidot savu uzņēmumu un esmu gatavs dalīties pieredzē un sniegt ieteikumus arī citiem jauniešiem! Vēlos mainīt esošo stereotipu, ka laukos nekas nenotiek – vēlos laukos celt tā potenciālu un lauku iedzīvotāju pašapziņu! E-pasts: artbric@gmail.com Mob.tel: + 371 22011081