lzs.lv


Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) valde pirmdienas, 25. augusta sēdē, vienojās šīs diena sadarbības padomes sēdē rosināt izveidot sadarbības padomes darba grupu Ministru prezidenta vadībā, lai regulāri izvērtētu nozaru aktuālo informāciju un operatīvi lemtu par iespējamiem atbalsta mehānismiem vietējo ražotāju aizsardzībai saistībā ar Krievijas Federācijas noteiktajām sankcijām pret Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, tostarp Latviju.

Šis ir viens no priekšlikumiem, kurus ZZS iesniedza pagājušajā nedēļā ārkārtas sadarbības padomes sēdē, kurā pēc ZZS iniciatīvas lēma par pasākumiem vietējo ražotāju atbalstam.

Lai sekotu līdz situācijas attīstībai pēc Krievijas ieviestajām sankcijām, ZZS uzskata par nepieciešamu veikt nozaru monitoringu, apkopojot reālo statistiku par finanšu apgrozījumu katrā no sankcijām skartajām nozarēm.

ZZS valde atzinīgi novērtējusi sadarbības padomes ārkārtas sēdē panākto vienošanos pilnveidot normatīvo regulējumu, lai valsts un pašvaldības iepirkumos, kurus sedz no budžeta līdzekļiem, iepirktu tikai Latvijas ražotāju pārtikas produktus. Iepirkumu uzraudzības birojam un Valsts kontrolei tuvāko nedēļu laikā jāsniedz priekšlikumus par iespējām valsts un pašvaldību iepirkumu dokumentācijā integrēt zaļā iepirkuma vai citus aspektus, kas izslēgtu citu valstu piegādātājus. ZZS valde uzskata, ka nepieciešams veidot arī nozaru atbalsta fondu, kura koordināciju uzņemtos nozaru asociācijas. Tāpat ZZS aicina Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus izmantot šī brīža reālajām vajadzībām, kas ir prioritāras attiecīgās nozares glābšanai. Koordināciju par ES fondu līdzekļu izmantošanu veiktu atbilstošo nozaru ministrijas.

Kopumā ZZS sadarbības partnerus aicinājusi diskutēt par 14 konkrētiem priekšlikumiem vietējo ražotāju aizsardzībai.

Priekšlikumi paredz vietējo ražotāju preču noieta stimulēšanu, piemēram,  atjaunojot Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas materiālās rezerves, kā arī steidzīgi realizējot intervences pasākumus piena nozarē.

Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, ZZS piedāvā īstenot tiesiskās aizsardzības procesa vienkāršošanu uzņēmumiem, kurus skārušas Krievijas embargo izraisītās sekas, kā arī laika periodā no 3-6 mēnešiem Krievijas sankciju seku skartos uzņēmumus atbrīvot no darbaspēka nodokļiem. Šis priekšlikums ļaus uzņēmumiem saglabāt darbiniekus un neradīs negatīvu iespaidu uz nodarbinātību. Attiecībā uz nodokļu maksājumiem, ZZS aicina arī atbrīvot uz gadu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa kravas auto virs 3,5 tonnām, kuriem jāmaksā infrastruktūras nodeva, kā arī atbrīvot uz gadu no transportlīdzekļa nodevas tā sauktos seglu vilcējus. ZZS arī aicina piešķirt 200 000 eiro Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam un Latvijas Piensaimnieku centrālajai savienībai vadošo pārtikas nozares rūpnieku braucienam uz lielāko pārtikas izstādi pasaulē, kas notiks Parīzē no 19.-23. oktobrim.

Kā būtiskus pasākumus ZZS uzskata panākt, lai Latvijai, kā Krievijas Federācijas pierobežas valstij, noteiktu buferzonas jeb īpaši atbalstāmas zonas statusu.

Papildus informācijai:
Dace Kārkliņa
Zaļo un zemnieku savienības preses sekretāre
Tālr. 29533172
www.zzs.lv