lzs.lv

8.aprīlī tikāmies ar Jelgavas iedzīvotājiem, lai diskutētu par valsts un ekonomiskās drošības jautājumiem, valsts civilo aizsardzību, krīzes pārvaldību un konkrētu rīcību valsts apdraudējuma gadījumā, kas īpaši aktuāli kļuvis pēc karadarbības sākuma Ukrainā.

Paldies Latvijas Zemnieku savienības Jelgavas nodaļai un īpaši Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un viņa vietniecei Ritai Vectirānei par lielisko uzņemšanu un profesionāli organizētu pasākumu.

Paldies diskusijas dalībniekiem Raimondam Bergmanim, Viktoram Valainim, Uldim Augulim, Edgaram Tavaram un Didzim Šmitam par saistošu diskusiju un atbilžu sniegšanu uz iedzīvotājiem nozīmīgiem jautājumiem.

Uz tikšanos nākamajās diskusijās citās Latvijas pildētās!