lzs.lv


Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti izskatīšanai Saeimā iesnieguši priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz divkāršot pensiju indeksācijas aprēķinos izmantoto apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu.

Kā akcentē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja, ZZS Saeimas frakcijas deputāte Aija Barča, veicot grozījumus likumā, palielināsies atbalsts pensionāriem un, nākamgad indeksējot pensijas, to pieaugums būs lielāks. Likums „Par valsts pensijām” šobrīd paredz, ka valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 285 euro, pārskata reizi gadā – 1.oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

ZZS iesniegtie priekšlikumi paredz, ka, sākot ar 2015.gadu, pensiju indeksācijā tiek ņemti vērā 50% (līdzšinējo 25% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Šā gada 1.oktobrī valsts pensijas vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 285 euro, tiks indeksētas, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensiju pārskata neatkarīgi no tās apmēra.

Tā rezultātā pensijas šogad vidēji palielināsies par 5,71 euro (vecuma pensijas par 6,05 euro).    

Priekšlikumi likuma „Par pensijām” grozījumiem izstrādāti sadarbībā ar Labklājības ministriju.

Papildus informācijai:
Dace Kārkliņa
Zaļo un zemnieku savienības preses sekretāre
Tālr. 29533172www.zzs.lv