lzs.lv


Iepazīstoties ar Ministru kabineta vakar, 25.septembrī, akceptēto 2013. gada valsts budžeta projektu, Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) iebilst pret iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu sadalījuma proporciju: pašvaldību budžetiem – 80% un valsts budžetam – 20% apmērā. ZZS uzskata, ka pašvaldību budžetos 2013.gadā jānonāk 85% no IIN ieņēmumiem.

ZZS norāda, ka ir būtiski samazināt darbaspēka nodokļu slogu, kas Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, taču valdības piedāvātais IIN un PVN samazinājuma plāns ir neefektīvs un pozitīvu ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību nesniegs.

Vienlaikus ar IIN likmes samazinājumu, valdībai ir jānodrošina pašvaldību budžetus kompensējošie pasākumi, kas izlīdzinās krīzes laikā ievērojami samazinājušās iespējas nodrošināt pašvaldību infrastruktūras uzturēšanu un attīstību.

U.Augulis, ZZS priekšsēdētājs: „Ja valdība pauž gandarījumu par labiem ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, tad ir jānodrošina līdzsvarots budžeta ieņēmumu pieauguma sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem. Krīzes gados ir ievērojami samazinājušās pašvaldību iespējas risināt tādus sasāpējušus jautājumus kā bērnudārzu rindas un pirmsskolas iestāžu pedagogu algas; sabiedriskā transporta nepietiekamās dotācijas vietējiem maršrutiem un autoceļu uzturēšana; drīzumā sagaidāmās apkures problēmas un citus”.

Atgādinām, ka jau šī gada maijā ZZS deputāti sagatavoja un iesniedza Saeimas Budžeta un finanšu komisijai priekšlikumu, sākot ar 2013.gadu IIN likmi sākt samazināt par 9% trīs gadu laikā – no 25% līdz 16% 2015.gadā, nevis kā šobrīd tiek plānots samazināt tikai par 1 %. Savukārt IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu jānosaka 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm.    

Informāciju sagatavoja:
ZZS biroja vadītāja
Ilona Jurševska,
26110065