lzs.lv


Šodien, 14.maijā, Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde nolēma visiem Ministru kabineta (MK) pārstāvjiem nosūtīt aicinājumu pildīt Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai noteikto – (38.1.) „Darbaspēka nodokļu samazināšanas iespējamos scenārijus izstrādāt Sadarbībā ar valdības un sociālajiem partneriem…”

Pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores  L.Menģelsones aicinājuma, kā arī atsaucoties Latvijas pašvaldību vadītāju lūgumam, ZZS aicina rītdien MK sēdē plānoto Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”” izskatīšanu atlikt līdz saskaņošanai ar sociālajiem partneriem un pašvaldībām.

ZZS pozitīvi vērtē jaunās likumdošanas iniciatīvas, kas skars atsevišķu nodokļu samazinājumu, taču kategoriski nepiekrīt par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pamatlikmes samazinājumu lemt bez saskaņojuma ar pašvaldībām.

ZZS norāda, ka līdz šim tāda prakse nav bijusi, kad par IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem, līdz ar to par iespējamo pamatlikmes samazinājumu, varētu lemt bez saskaņojuma.

ZZS uzskata, ka vēl absurdāku jautājuma izskatīšanu padara apstāklis, ka par plānotajiem darbaspēka nodokļu samazināšanas scenārijiem valdības sociālie partneri – darba devēji un arodorganizācijas tiks informētas ceturtdien paredzētajā Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sēdē, pēc tam, kad valdība, visticamāk, būs jau pieņēmusi konceptuālu lēmumu.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska , ZZS biroja vadītāja
26110065