lzs.lv

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) darbam E.Siliņas valdībā izvirzījusi politiski pieredzējušus nozares profesionāļus, kuri ir gatavi no pirmās darba dienas aktīvi strādāt, lai izpildītu valdības deklarācijā dotos solījumus sabiedrībai Latvijas labklājības stiprināšanai.

Saeima piektdien, 15.septembrī, ar balsu vairākumu ekonomikas ministra amatā apstiprināja līdzšinējo ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Viktoru Valaini, zemkopības ministra amatā – ZZS Saeimas deputātu, parlamenta sekretāru Armandu Krauzi, labklājības ministra amatā – ZZS Saeimas deputātu Uldi Auguli, bet klimata un enerģētikas ministra amatā – ZZS Saeimas deputātu Kasparu Melni.

V.Valainis, uzņemoties ekonomikas ministra pienākumus, norāda uz nepieciešamību izvirzīt ambiciozus mērķus tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai, veltot visas pūles to sasniegšanai. Latvijas iekšzemes kopprodukta ikgadējam pieaugumam, V.Valaiņa ieskatā, jābūt 3- 5%, kas nodrošinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos ikvienam valsts iedzīvotājam. Turklāt Latvijai ir jāpanāk mūsu kaimiņvalstis ekonomiskās izaugsmes ziņā, sasniedzot Eiropas Savienības vidējo labklājības rādītāju. Būtiski svarīgi šajā kontekstā ir attīstīt atbalsta programmas eksporta veicināšanai, aktivizēt kreditēšanas tirgu, kā arī aktīvāk piesaistīt ārvalstu investīcijas Latvijas tautsaimniecībai un pilnveidot nodarbinātības politiku, lai atbilstu darba devēju vajadzībām. Par steidzami risināmu uzdevumu V.Valainis ir izvirzījis elektrības sadales tarifu kāpuma pārskatīšanu.

A.Krauze, akcentējot prioritātes zemkopības ministra amatā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā ir apņēmības pilns panākt birokrātijas mazināšanu, ieviest riskos balstītu nozares kontroles un atbalsta sistēmu, pārskatīt funkcijas. Tāpat svarīgs uzdevums būs nacionālajās interesēs balstīta, ekonomiski un zinātniski pamatota zaļā kursa ieviešana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Ne mazāk svarīgi uzdevumi A.Krauzes darbā būs plašāka kvalitatīvas un drošas vietējās pārtikas patēriņa veicināšana, augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas un nozares uzņēmumu eksportspējas veicināšana, kvalitatīvas, modernas, pieredzē balstītas vidējās profesionālās, augstākās un mūžizglītības sekmēšana lauksaimniecībā. Lai mērķtiecīgi strādātu pie izvirzītajām prioritātēm, zemkopības ministrs būtisku uzmanību veltīs caurspīdīgai interešu pārstāvniecībai un dialoga ar nozaru nevalstiskām organizācijām nodrošināšanai.

U.Augulis par prioritātēm labklājības ministra amatā izvirzījis pensiju indeksāciju divas reizes gadā, novērtējot senioru darba stāžu un nodrošinot būtiskāku pensiju pieaugumu. Tāpat U.Auguļa uzmanības lokā būs bērnu tiesību aizsardzības jautājumi, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, otrā pensiju līmenī uzkrāto līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā un nodarbinātības jautājumi.

Klimata un enerģētikas ministra K.Meļņa prioritātes saistītas ar elektroenerģijas tirgus sakārtošanu. Svarīgākais jautājums, ministra ieskatā, ir elektrības tarifu kāpuma mazināšana, Latvijas energoneatkarības stiprināšana, atslēdzoties no Krievijas un Baltkrievijas elektroapgādes (BREL) tīkla. K.Melnis uzsver, ka Latvijai ir jāturpina mērķtiecīgs darbs valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanā, palielinot atjaunīgās enerģijas izmantošanu un veicinot energoefektivitāti, vienlaikus pildot uzņemtās saistības klimata un enerģētikas, vides aizsardzības un dabas resursu pārvaldības mērķu sasniegšanā.

ZZS valde uzskata, ka darbs izpildvarā prasa sabiedrības uzticēšanos, tāpēc, izvirzot kandidātus ministru amatiem, izvēlēti pieredzējuši profesionāļi, kuri, kā attiecīgo vēlēšanu apgabalu līderi, ir guvuši lielāko pilsoņu atbalstu.

V.Valainis ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot nekustamo īpašumu ekonomista kvalifikāciju, ir bijis pēdējo četru sasaukumu Saeimas deputāts, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors. Kopš šā gada aprīļa V.Valainis ir Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs.

A.Krauze ir beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot agronoma kvalifikāciju, bijis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, arī lauksaimnieku pārstāvis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, vadījis Latvijas Biškopības biedrību.

U.Augulis ir beidzis Latvijas Universitātes Finanšu vadības fakultāti, bijis pēdējo sešu Saeimas sasaukumu deputāts, pildījis satiksmes un labklājības ministra pienākumus, bijis Labklājības un Zemkopības ministriju parlamentārais sekretārs, Centrālās zemes komisijas priekšsēdētājs.

K.Melnis ir beidzis Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības Fakultāti, iegūstot profesionālā bakalaura grādu transportbūvē, bet Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā absolvēta akadēmiskā maģistra studiju programma. K.Melnis ir bijis Rēzeknes pilsētas domes deputāts, kā arī aktīvi darbojas nevalstiskajās organizācijas: ir Lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un Latvijas Biogāzes asociācijā.