lzs.lv

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) rosinās mainīt tiesisko regulējumu attiecībā uz valdības kompetenci lemt par atļaujām pašvaldību vadītājiem savienot amatus, kas saistīti ar pašvaldību interešu pārstāvniecību, jo tā ir lieka birokrātija un nerada iespējamus interešu konflikta riskus.

Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kurš ieņem algotu amatu pašvaldības domē, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, citu amatu publiskas personas institūcijā, eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).

Virkne pašvaldību vadītāju, pārstāvot pašvaldību intereses un nesaņemot atlīdzību, piedalās plānošanas reģionu padomēs, Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Lielo pilsētu asociācijā un citās pašvaldību interešu aizstāvības organizācijās, ministriju konsultatīvās institūcijās, sporta un citu jomu nevalstiskās organizācijās.

ZZS pauž neizpratni par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa izteikumiem saistībā ar atsevišķu pašvaldību vadītāju spēju apvienot amatus. “Iespējams, premjers, jau otro termiņu vadot valdību, nav vēl paspējis iepazīties ar valsts un pašvaldību darba specifiku. Pirms paust “mēmu izbrīnu” valdības vadītājam būtu jāiedziļinās, kā funkcionē pašvaldības, nevis jāizsaka pārsteidzīgi apgalvojumi,” uzskata ZZS.

ZZS aicina premjeru satikties arī ar sevis pārstāvētās partijas – “Jaunā vienotība”- pašvaldību vadītājiem, lai apspriestu, kā tie spēj savienot dažādus amatus, pārstāvot pašvaldību intereses konsultatīvajās un nevalstiskajās organizācijās, kā arī darbojoties politiskā spēka valdē, kur amatu ieņem arī pats K.Kariņš.

ZZS uzskata, ka likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas ir jāmaina un turpmāk pašvaldību vadītājam nebūtu jāsaņem Ministru kabineta atļauja savienot amatus, kas saistīti ar pašvaldību interešu pārstāvību, jo tā ir lieka birokrātiska procedūra.