lzs.lv


Šodien, 26.janvārī, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ir nosūtījusi Ministru prezidentam V.Dombrovskim vēstuli ar rosinājumu steidzami izstrādāt Latgales reģiona attīstības stratēģiju un programmu, kuras realizēšanas rezultātā tiktu radītas jaunas darbavietas, atbalstīta uzņēmējdarbība, attīstīta infrastruktūra pašvaldībās un uzlabota iedzīvotāju sociālekonomiskā situācija.

ZZS valdes priekšsēdētājs R.Vējonis norāda, ka: „tā vietā, lai cīnītos ar iedzīvotājiem, kurus pati valsts ir nostādījusi situācijā, ka robežas šķērsošana un preču ievešana iztikai ir izdzīvošanas jautājums, daudz lielāka uzmanība jāpievērš kontrabandas lielos apmēros ierobežošanai un korupcijas apkarošanai robežkontrolē un muitā.”

ZZS uzskata, ka Latgales reģions jānosaka kā speciālā ekonomiskā zona, paredzot attiecīgu nodokļu politiku, kas veicinātu investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat, plānojot Eiropas Savienības nākamā finanšu perioda līdzekļu izmantošanu, ir jāparedz speciāla programma Latgales reģiona attīstībai.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes tautas skaitīšanas laikā iegūtie dati, salīdzinot ar iepriekšējo tautas skaitīšanu 2000.gadā, iedzīvotāju skaits visstraujāk ir samazinājies Latgalē, un atsevišķos Latgales novados samazinājums pārsniedz pat 30%.

ZZS pārstāvjiem, tiekoties ar Latgales pašvaldībām un to iedzīvotājiem, vairākkārt tiek uzsvērts, ka Saeimā pieņemtā likuma grozījumi Latgalē ir radījuši sociālekonomiskas problēmas iedzīvotājiem un spriedzi sabiedrībā, kas veicinās vēl lielāku iedzīvotāju aizplūšanu no Latgales uz ārzemēm.

Šī gada 12.janvārī Saeimā tika saņemta valsts augstākajām amatpersonām adresēta Latgales pierobežas iedzīvotāju atklātā vēstule, ar prasību pārskatīt un atcelt kopš 2012.gada 1.janvārī spēkā esošā likuma „Par akcīzes nodokli” 21.pantu. 2011.gada 15.decembrī Saeimā tika pieņemti valdības virzītie grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kas paredz ieviest ierobežojumus Latvijas robežas šķērsošanā un preču vienreizējā ievešanā. Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāti balsoja pret šo grozījumu pieņemšanu.

I.Jurševska
26110065