lzs.lvFile Name:
saeimas_lemums_elektroenergija-4
File Size:
411 kb

Download File

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti sagatavojuši Saeimas lēmumprojektu, kas paredz uzdevumu valdībai steidzami izstrādāt atbalsta mehānismu elektroenerģijas lietotājiem – mājsaimniecībām un uzņēmumiem, lai kompensētu straujo elektrības cenu pieaugumu.

ZZS norāda, ka elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu netipiski straujais un lielais pieaugums radījis negatīvu iespaidu uz ražošanas izmaksām visās nozarēs, tautsaimniecības konkurētspēju un mājsaimniecību izdevumiem. Vismaz daļējai elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu pieauguma kompensācijai ir nepieciešama nekavējoša valsts atbalsta palielināšana, uzskata parlamentārieši.

ZZS aicina Saeimu uzdot Ministru kabinetam steidzami izstrādāt un pieņemt grozījumus Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos, paredzot, ka, elektroenerģijas vairumtirdzniecības vidējai mēneša cenai pārsniedzot 80 eiro/MWh, ikviens elektroenerģijas patērētājs saņem kompensāciju. Tā jāparedz par visu patērēto elektroenerģijas apjomu attiecīgajā mēnesī no valsts budžeta 80% apmērā par cenas daļu, kas pārsniedznoteikto robežu 80 eiro/MWh.

ZZS piedāvā kompensācijas mehānismu piemērot no 2021.gada 1. decembra līdz 2022.gada 30. aprīlim.

ZZS līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars akcentē: „Straujais elektroenerģijas cenu pieaugums rada reālus draudus par daudzu mājsaimniecību bankrotu. Attiecīgi privātās un juridiskās personas ir jāpasargā no ekstremāli augošām elektroenerģijas cenām. Mums nav jāgaida uz kārtējo bankrota vilni, maksātnespējām, kas novedīs pēc tiesu izpildītāju piedziņām, jo elektrības rēķini daudziem vienkārši nebūs samaksājami”.

Arī ZZS līdzpriekšsēdētājs Armands Krauze norāda, ka ZZS piedāvā reālu risinājumu iesaldēt elektroenerģijas cenu un kompensēt pieaugumu, kā to dara Skandināvijā, kur iedzīvotāji ir daudz turīgāki. „Latvijas valdībai šajā situācijā ir jāpalīdz Latvijas tautai!” uzsver A.Krauze.

2021. gada laikā vidējās mēneša elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas piedzīvoja vairākus netipiski straujus kāpumus jūnijā, septembrī un decembrī kā rezultātā decembra vidējā cena 207,4 eiro/MWh pārsniedza tradicionālo cenu līmeni 3,5-4 reizes.

Tas savukārt palielināja arī 2021. gada vidējo cenu līdz 89,78 eiro/MWh. Rezultātā tautsaimniecībā ir krasi pieaugušas ražošanas izmaksas un produkcijas gala cenas visos segmentos (arī Latvijas eksports kļūst mazāk konkurētspējīgs), mājsaimniecību spēja nomaksāt lielos rēķinus ir krasi samazinājusies. Piedevām šāds elektroenerģijas cenu kāpums izsauc visu patēriņa cenu pieaugumu – kāpums pašlaik tiek vērtēts 7-8%

ZZS uzskata, ka piedāvātais kompensācijas mehānisms pilnībā nenovērsīs elektroenerģijas cenu pieaugumu, tomēr kopā ar jau esošajiem atbalsta pasākumiem tas būs vērā ņemams ieguldījums nacionālās drošībās stabilizēšanā.