lzs.lv

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) aicina valdību šonedēļ, 12.aprīlī, lemjot par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju, iekļaut tajā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai par miljoniem apjomīgā finansējuma sadali lēmumus pieņemtu ievērojot visu pašvaldību intereses, nevis politiski motivēti.

„Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, arvien biežāk vērojama tendence varas partijām atbalstīt „savas” pašvaldības, lai rudenī kopīgi varētu griezt lentītes un demonstrēt labos darbus. Jau iepriekš viens no ministriem izteicās, ka četras koalīcijas partijas turpmāk kontrolēs lielās naudas plūsmas un primāri rūpēsies par „savējiem”. Tagad skaidri redzams, ka šī iecere ar politisku personu iekļaušanu investīciju projektu vērtēšanas komisijā iegūt konkrētas aprises,” uzsver ZZS Saeimas frakcijas deputāts Viktors Valainis.

Lai veicinātu tautsaimniecības atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, pašvaldībām 2022.gadā plānots atvēlēt valsts budžeta finansējumu aizdevuma formā 70 miljonu eiro apmērā.

Šobrīd valdība plānojusi investīciju projektu izvērtēšanā iesaistīt tikai ministriju pārstāvjus – no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un finanšu ministra padomnieci. Savukārt pašvaldību pārstāvošās organizācijas – Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija – nav uzrunātas dalībai projektu izvērtēšanas komisijā, kas rada bažas, ka pašvaldību intereses netiks pienācīgi izvērtētas un ievērotas, un ka tik nepieciešamās investīcijas varētu tikt sadalītas pēc pašvaldību vadības politiskās piederības.

„Gan Covid-19 krīzes laikā, gan tagad – pēc kara sākuma Ukrainā – pašvaldības sniedz būtisku atbalstu ne tikai saviem iedzīvotājiem, bet arī ukraiņu bēgļiem. Tas viss rada papildus slogu uz vietvaru budžetiem, tāpēc ikviena iespēja piesaistīt papildu finansējumu šobrīd ir ļoti nozīmīga. Tikpat būtiski ir nodrošināt, lai investīciju projektu izvērtēšana būtu maksimāli objektīva un vērsta uz pašvaldību interešu ievērošanu,” norāda V.Valainis.

Pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā, jo iecerēto investīciju projektu realizācija dod darbu uzņēmējiem un uzlabo dzīves vidi, sniedz nodarbinātības un pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem.

Iepriekš valdības apstiprinātie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai paredz, ka vietvaru iniciatīvām jābūt saistītām ar pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem, transporta infrastruktūras būvniecību, jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstību, atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, higiēnas prasību nodrošināšanu izglītības iestāžu un sociālās aprūpes centru ēkās un to teritorijās, īres dzīvokļu izveidošanu ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, pašvaldības meliorācijas sistēmas attīstību, atjaunojamo energoresursu izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu, 5G infrastruktūras attīstību, vispārējās izglītības iestādes ēku pārbūvi vai jaunu ēkas būvniecību.