lzs.lv

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) kategoriski iebilst Apvienotā saraksta iniciatīvai liegt valsts atbalstu lauksaimniekus pārstāvošajām organizācijām, kuras aktīvi darbojas Latvijas ražotāju interešu pārstāvniecības jomā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un pasaulē.

ZZS uzskata, ka lauksaimniecība ir būtiski svarīga Latvijas tautsaimniecības nozare, un valstij jāveicina tās attīstība, nevis jāmēģina to apzināti vājināt. Apvienotā saraksta politiķu paziņojums, ka no nākamā gada vairs netiks piešķirts valsts atbalsts lauksaimnieku organizācijām, ir uzskatāms ne tikai par nepārdomātu, bet kaitniecisku, jo šīs organizācijas veic ražojošo lauksaimnieku interešu pārstāvību arī ES līmenī, uzsver ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

Lauksaimnieku organizācijas veic ikdienas darbus, kas saistīti ar lauksaimniecības politikas un normatīvo aktu izstrādi. Piedalās visu ministriju darba grupās, kas saistītas ar lauksaimniecību, ekonomiku, enerģētiku un lauku politiku. Pateicoties organizāciju sniegtajiem viedokļiem Zemkopības ministrijai un citām ministrijām un iestādēm, pieņemot lēmumus un izstrādājot normatīvus, spēj nodrošināt sabiedrības interešu pārstāvību un līdzsvarotu politikas īstenošanu lauku vides saglabāšanā un attīstībā.

2023.gadā ir piešķirts finansējums 241 700 euro apmērā. No šiem līdzekļiem 40 000 euro tiek novirzīti atbalstam nozaru organizācijām un reģionālajām lauksaimnieku apvienībām, vēl 51 325 euro tiek maksāta biedru nauda COPA-COGECA un Eiropas piena padomē.

A.Krauze akcentē, ka kopš 2016.gada valsts atbalsta summa nav palielinājusies, bet ir samazinājusies. ZZS uzskata, ka valstij sociālais dialogs ir jāstiprina un valsts atbalsts lauksaimnieku organizāciju darbībai jāsaglabā, ko ZZS rosinās 2024.gada valsts budžeta izstrādes procesā.