lzs.lv

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāti aicina Zemkopības ministriju nekavējoties rīkoties, lai glābtu piena ražošanas nozari.

Iesniedzot pieprasījumu zemkopības ministram Didzim Šmitam, ZZS akcentē, ka Latvijas piena ražotāji paziņojuši par gatavību īstenot plašus protestus, ja martā piena cena pietuvosies kritiskam līmenim – 25 eiro centi par litru (patlaban piena iepirkuma cena nokritusi līdz 30 eiro centiem par litru).

Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijā norāda, ka zemnieki ir gatavi īstenot nopietnus pasākumus, lai krīzē nonākusī piena nozare un tās prasības valdībā tiktu sadzirdētas: boikotēt veikalus, izliet piena cisternas pie valdības nama u.c.

Lauksaimnieki izrādījuši izpratni, ka krīze piena nozarē nav Latvijas valdības lēmumu izraisīta, vienlaikus lūdzot izpildvaras atbalstu krīzes pārvarēšanai, lai saglabātu ganāmpulkus. Nesaņemot palīdzību, var nākties likvidēt ganāmpulkus, kas nopietni apdraudētu piena nozares pastāvēšanu nākotnē, jo ganāmpulku atjaunošana prasītu salīdzinoši lielākus ieguldījumus. Lēsts, ka piena nozares glābšanai būtu nepieciešami līdz 16 miljoniem eiro mēnesī.

Par nozari atbildīgais zemkopības ministrs paudis, ka lauksaimniekiem iepriekš, pastāvot augstākām piena iepirkuma cenām, bijis jāveido uzkrājumi iespējamai krīzes situācijai. D.Šmits neredzot iespēju lūgt valdību paredzēt ārkārtas finansējumu piena nozares atbalstam un saglabāšanai, norādot, ka tas var negatīvi ietekmēt lauksaimnieku konkurētspēju.

ZZS Saeimas deputāti aicina skaidrot, vai Zemkopības ministrijai ir konkrēts rīcības plāns, kā valsts varētu atbalstīt piena nozari, tai skaitā izmaksāt kādas kompensācijas vai subsīdijas, lai nozare krīzi pārlaistu. Vienlaikus tiek prasīts skaidrot plānoto valdības rīcību, risinot krīzi piena nozarē (piena lopkopji Latvijā būs spiesti beigt darbu un savas govis pārdot vai izkaut, kas nozīmē šīs nozares likvidēšanu).

Tāpat ZZS aicina zemkopības ministru informēt par nostāju attiecībā uz piena ražošanas nozares nākotnes perspektīvām: vai vienas nozares sašaurināšana, vai pat likvidēšana ir Latvijas tautsaimniecības interesēs, kas varētu aizstāt piena ražošanu kā vienu no lauksaimniecības nozarēm, lai reģionos saglabātu saimniecisko aktivitāti un darba vietas, vienlaikus nodrošinot Latvijas iespējas sevi nodrošināt ar pārtikas produktiem.

Latvijā ir vairāk nekā 10 000 pienu ražojošu saimniecību.