lzs.lv


27.maijā 10. Saeimas deputāti Dace Reinika un Vitauts Staņa kopā ar izglītības un zinātnes ministru  Rolandu Broku viesojās Kocēnu un Valmieras novadā.

Apmeklējot Kocēnu novada Vaidavas speciālo internātpamatskolu, kura īsteno  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, tika  pārrunātas aktualitātes internātpamatskolu darbā, sociālajā jomā un pedagoģijā, kā arī skolas audzēkņu integrācijas iespējas vispārējās izglītības programmās.

D.Reinika norādīja, ka bērni ar garīgās attīstības traucējumiem ir tādi paši sabiedrības locekļi, kā ikviens no mums. Taču garīgās attīstības traucējumi ierobežo šo bērnu līdzdalības iespējas sabiedriskajā dzīvē, tāpēc ir būtiski veicināt skolēnu ar garīgas attīstības traucējumiem integrēšanu sabiedrībā.

R.Broks akcentēja, ka  bērnam ir svarīgi mācīties izglītības iestādē, kas nodrošina apmācību atbilstoši viņa garīgai un fiziskai  attīstībai, tāpēc izglītības iestādes vadībai un skolotājiem ir rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi, jāveic nopietns darbs ar vecākiem, visbeidzot nepieciešamības gadījumā nosūtot bērnu uz valsts medicīniski pedagoģisko komisiju, kas arī iesaka labāko palīdzības sniegšanas variantu bērnam.

Tikšanās laikā ar Kocēnu novada izglītības nozarē strādājošajiem, ministrs R.Broks uzsvēra, ka skolu tīkla plānošana un attīstība ir pašvaldības kompetencē. Ministrs atbildēja uz jautājumiem par budžetu izglītībai 2012.gadā, iespējamo angļu valodas apmācības uzsākšanu  no 1.klases, finansējuma piešķiršanu mācību grāmatām un informācijas tehnoloģiju attīstības iespējām pamatskolās.

D.Reinika atzinīgi vērtēja Kocēnu 38.skautu vienības aktivitātes. Viņa norādīja, ka bērnu un jauniešu skautu kustība ir viens no veidiem, kā bērniem izpaust savas dotības, audzināt morāli un pilsonisko apziņu. Dažādiem bērniem darbojoties kopā, viņiem rodas vienotības gars un mums – pārliecība, ka sabiedrība nākotnē kļūs arvien saprotošāka un atvērtāka.

Vizītes ietvaros tika apmeklētas  arī Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes – Valmieras pārtikas ražotāju vidusskola un Valmieras 36.arodvidusskola. Šīs abas skolas ir paredzēts reorganizēt un izveidot vienu – Valmieras Profesionālo vidusskolu.

Ministrs R.Broks,  tiekoties ar abu skolu vadību,  pārrunāja jautājumus, kas saistās  ar ERAF projekta „Infrastruktūras izveidošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra izglītības programmu īstenošanai” īstenošanas gaitu.

Bildes no vizītes Kocēnu un Valmieras novadā var apskatīt ŠEIT.