lzs.lv


Šodien, 12. janvārī Zemkopības ministrijā (ZM) notika ministrijas speciālistu un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sanāksme, lai vienotos par kopīgu nostāju, izstrādājot priekšlikumus Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu sistēmai nākotnē, ko Eiropas Komisija ar ES dalībvalstīm iecerējusi sākt apspriest šā gada pavasarī. Jau ziņots, ka Zemkopības ministrija Briselē vēlas panākt vienlīdzīgākus un taisnīgākus tiešos maksājumus Latvijas lauksaimniekiem pēc 2013. gada.

„Mēs esam gandarīti par lauksaimnieku aktivitāti un veiksmīgo sadarbību ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, kas Zemkopības ministrijai dos iespēju precīzāk formulēt Latvijas nostāju par ES Kopējo  lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada,” uzsver ZM valsts sekretāres vietnieks Aivars Lapiņš.

Savukārt ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore Rigonda Lerhe norāda: „Zemkopības ministrija noteikti turpinās konsultācijas ar citām ES dalībvalstīm par visveiksmīgāko tiešmaksājumu aprēķina variantu, kā arī turpinās konsultācijas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi par tiešo maksājumu sistēmu  nākotnē.”

Zemkopības ministrijas speciālisti un LOSP pārstāvji sanāksmē vienojās, ka tiešajiem maksājumiem jābūt virzītiem aktīvo lauksaimnieku atbalstam, tāpēc nepieciešams izstrādāt konkrētu definējumu kritērijiem, kas raksturotu aktīvu lauksaimnieku. Tāpat tika diskutēts par mazo lauku saimniecību nozīmi lauksaimniecības un lauku tālākā attīstībā Latvijā.