lzs.lv


Šodien, 3. maijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Tērvetē ar Ministru kabineta Atzinības rakstu apbalvoja akciju sabiedrības „Agrofirma Tērvete” ilggadīgo piensaimniecības nozares vadītāju Veltu Deņisovu. Lauksaimniece  augsto apbalvojumu saņēma par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu, strādājot Latvijas labā.

„Man ir patiess prieks pasniegt Ministru kabineta Atzinības rakstu Deņisovas kundzei, kas ar savu darbu visa mūža garumā ir stiprinājusi Latvijas piensaimniecību un ir viens no cilvēkiem, kam pateicoties šī lauksaimniecībai un valsts tautsaimniecībai būtiskā nozare ir attīstījusies,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Velta Deņisova Agrofirmā Tērvete strādā kopš 1966. gada, kad darbu sāka kā fermu pārzine. 1973. gadā kļuva par saimniecības zootehniķi, 1985. gadā sāka vadīt piena kompleksu „Tērces”, bet vēl pēc diviem gadiem kļuva jau par visas agrofirmas lopkopības vadītāju. Kopš šā gada 1. marta Velta Deņisova ir beigusi darba gaitas kā nozares vadītāja, taču savas saites ar lauksaimniecību nav sarāvusi – viņa ir saimniecības konsultante.

2002. gadā Velta Deņisova ir saņēmusi Triju zvaigžņu ordeņa Sudraba goda zīmi par lielo personīgo ieguldījumu saimniecības attīstībā, trīs reizes kā „Agrofirma Tērvete” piensaimniecības nozares pārstāve piedalījusies Zemkopības ministrijas konkursā „Sējējs” un ieguvusi arī laureāta nosaukumu nominācijās „Lauksaimnieciskā ražošana” un „Lopkopība”.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67878705, mob.tālr.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv