lzs.lv


No 11. līdz 13. septembrim zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Vroclavu Polijā, kur notiks Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības ministru padomes neformālā sanāksme „Eiropas pārtika – kvalitātes veicināšana un daudzveidība”. Sanāksmē ES lauksaimniecības ministri spriedīs par jautājumu, kādus veicināšanas pasākumi būtu jāīsteno, lai nostiprinātu Eiropas lauksaimnieku saražoto produkciju pasaules tirgū un kādām veicināšanas programmām būtu nepieciešams ES līdzfinansējums.

Kā zināms, tirdzniecības liberalizācijas dēļ arvien svarīgāka kļūst tirdzniecība starp ES un trešajām valstīm. Tāpēc ir nepieciešams ar konkrētiem pasākumiem atbalstīt ES pārtikas ražotāju konkurētspēju, veicināt ES ražojumu pievienoto vērtību un vienlaikus arī stiprināt Eiropas lauksaimniecības un pārtikas sektoru pasaules tirgū. ES jau šobrīd ievieš un līdzfinansē informācijas un veicināšanas pasākumus attiecībā uz noteiktiem lauksaimniecības produktiem. Finansējumu piešķir veicināšanas programmām, kas aptver iekšējo tirgu vai trešo valstu tirgus un tās 50 procentu apmērā līdzfinansē ES.

Sanāksmē Vroclavā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs paudīs Latvijas nostāju, ka ir nepieciešams pilnveidot lauksaimniecības produktu veicināšanas sistēmu, vienkāršojot administratīvās procedūras un saīsinot programmu vērtēšanas laiku. Latvijas uzskata, ka Eiropas Komisijai arī turpmāk būtu aktīvi jāiesaistās atbalsta  nodrošināšanā krīzes laikā grūtībās nonākušajām nozarēm, ierosinot līdzfinansēt papildus programmas, lai palīdzētu attiecīgās nozares pārstāvjiem pārvarēt krīzi un atjaunotu patērētāju uzticību un patēriņu. Zemkopības ministrs sanāksmē plāno norādīt, ka nepieciešams apsvērt iespēju palielināt ES līdzfinansējuma apmēru trešo valstu programmām, lai stiprinātu ES produktu eksportspēju un veicinātu nozaru asociāciju iesaisti šādu programmu izstrādē un īstenošanā.

Latvija uzskata, ka īpaši atbalstāmi būtu pasākumi, kas ir vērsti uz tirgus pētījumu veikšanu konkrēto trešo valstu tirgos. Saskaņā ar Latvijas pozīciju šajā jautājumā būtu nepieciešams pārskatīt atbalstāmo produktu sarakstu, jo, piemēram, ņemot vērā to zemo gaļas patēriņu Latvijā, Latvijas interesēs būtu atbalstāmo produktu sarakstā iekšējā tirgū iekļaut gaļu, tādējādi veicinot liellopu gaļas tirgus attīstību.