lzs.lv


Latvijā oficiālā vizītē pirmdien, 13. aprīlī, viesojās Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella (Karmenu Vella). Komisārs tikās ar Latvijas zemkopības ministru Jāni Dūklavu, un vizītes laikā amatpersonas apsprieda vairākus ES zivsaimniecībai svarīgus jautājumus.

Viens no jautājumiem, kas ir arī prioritāte Latvijai kā prezidējošai valstij ES Padomē, ir daudzgadu plāns Baltijas jūras mencai, reņģei un brētliņai. “Nozare vairākkārt ir uzsvērusi nepieciešamību pēc prognozējamas darbības vides, ko pašreizējā tiesiskā situācija nenodrošina,” pēc tikšanās teica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Tādēļ ir svarīgi izvēlēties ceļu, kas nebremzē plāna tālāku virzību, ko neapdraud ilgstošas politiskās diskusijas un lai zivsaimnieki jauno zivsaimniecības politiku varētu reāli ieviest. Latvija ļoti vēlas panākt vienošanos par vispārējo pieeju aprīļa Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē, tādējādi gan atsaucoties nozares cerībām, gan arī, sasniedzot izvirzīto prezidentūras mērķi.”

Vēl amatpersonas apsprieda nozveju pilnīgas izkraušanas pienākuma harmonizētu ieviešanu visās ES dalībvalstīs. Baltijas jūras zvejniecībā pilnīgas izkraušanas pienākums stājās spēkā jau šā gada 1. janvārī, un ieviešanas process bija sarežģīts. Pašlaik lielākās problēmas sagādā tas, ka mazizmēra zivij ir krasi mazāka cena, kas zvejniekus nemotivē ievērot pilnīgas izkraušanās prasību. Turklāt citu dalībvalstu ostās mazizmēra zivis tiek uzskatītas par atkritumiem. “Tomēr tik nesaudzīga rīcība ar zivju olbaltumvielu resursiem uzskatāma par tikpat bezatbildīgu kā mazo zivju izmešana atpakaļ jūrā. Mums kopīgi ir jāatrod veids, kā nodrošināt izmetumu aizlieguma pareizu piemērošanu,” uzskata Jānis Dūklavs. Tādēļ Eiropas Komisijai ir jāveicina harmonizēta izkraušanās pienākuma ieviešana un lietderīga mazizmēra zivju izmantošana visās ES dalībvalstīs.

Vēl amatpersonas apsprieda jauno zivsaimniecības datu vākšanas programmu, lai nodrošinātu pietiekamu, kvalitatīvu un starp valstīm salīdzināmu ievākto datu apjomu.

Zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella kopīgi ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu apmeklēja Skultes ostu, akciju sabiedrību “Brīvais vilnis” un tikās ar nevalstisko organizāciju un Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvjiem. “Latvijas zivsaimnieki ražo produkciju ar ļoti augstu pievienoto vērtību, un ir svarīgi, lai šiem uz eksportu orientētajiem un eksportspējīgajiem uzņēmumiem būtu visas iespējas attīstīties,” pēc tikšanās apliecināja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, atsaucoties zivsaimniecības komisāra Karmenu Vella teiktajam, ka Latvijas zivsaimniecība vēl nav sasniegusi ES valstu vidējo līmeni un tai ir visas iespējas augt.

ZM foto: Eiropas Savienības vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella un Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
___________________________   
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Mājaslapa: www.zm.gov.lv