lzs.lv


Trešdien, 21.janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (AGRI) Briselē prezentēja Latvijas Prezidentūras prioritātes lauksaimniecībā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs teica: „Latvijas Prezidentūra virzīs pasākumus, lai padarītu Eiropas lauksaimniecību patiesi konkurētspējīgāku globālajā tirgū. Jāatceras, ka Eiropas Savienībā ražotie produkti ir vieni no viskvalitatīvākajiem pasaulē, un tādiem tiem ir jāpaliek arī nākotnē. To vajadzēs ņemt vērā, pārskatot regulējumu šajā jomā un līdzsvaroti nodrošinot no vienas puses lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzraudzību augstā līmenī un vienlaikus strādājot pie administratīvo ierobežojumu mīkstināšanas lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kas ir viena no mūsu Prezidentūras centrālajām prioritātēm.”

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs savā prezentācijā Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā (AGRI) skāra šādus nozīmīgus tematus.

Bioloģiskā lauksaimniecība – Latvijas Prezidentūras galvenais uzdevums ir panākt vienošanos ES Lauksaimniecības ES Padomes līmenī, lai varētu uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu. Ar nepacietību tiek gaidīta arī Eiropas Parlamenta ziņojuma apstiprināšana Latvijas Prezidentūras laikā.  

Dzīvnieku veselības regula – Latvijas Prezidentūra sagaida auglīgas un konstruktīvas sarunas ar Eiropas Parlamentu par šo svarīgo priekšlikumu, un Latvijas mērķis ir iespēju robežās panākt vienošanos.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošana – savas Prezidentūras laikā Latvija strādās pie tā, lai sniegtu Komisijai skaidrus signālus par reformētās KLP I un II pīlāra jomām, kurās vienkāršošanas aspektiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība.

Krievijas embargo – Latvijas Prezidentūra turpinās cieši sekot līdzi situācijas attīstībai kopumā, īpaši tirgus attīstības tendencēm, un nekavējoties rosinās diskusiju ES Padomē, kad vien tas būs nepieciešams.

Piena sektora nākotne – Latvija neatlaidīgi sekos situācijas attīstībai, tai skaitā Krievijas embargo ietekmei uz piena produktu tirgu, lai savlaikus novērtētu, vai ir nepieciešamas tālākas politiskas aktivitātes papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem.

Augu veselības regula – Latvijas Prezidentūras mērķis ir pabeigt darbu ES Padomē pie šī priekšlikuma un, iespējams, arī iegūt ES Padomes sarunu mandātu, lai varētu uzsākt diskusijas ar Eiropas Parlamentu.