lzs.lv


Ceturtdien, 5. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar piena ražotāju, pārstrādātāju un mazumtirdzniecības tīklu pārstāvjiem, lai spriestu par iespējamajiem risinājumiem situācijā, kad Krievijas sankciju ietekmē ir strauji samazinājušās svaigpiena iepirkuma cenas, kā rezultātā liela daļa piena ražošanas saimniecību nonākušās grūtībās.

“Piena nozare ir mūsu uzmanības centrā. Līdz šim nozarei pēc Krievijas sankciju ieviešanas jau ir piešķirts atbalsts vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā. Aicinu piena ražotājus, pārstrādātājus un tirgotājus meklēt izdevīgākos sadarbības modeļus un izmantot visas jau šobrīd valsts sniegtās iespējas,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Tikšanās laikā lauksaimnieku organizāciju vadība pauda neizpratni, kāpēc apstākļos, kad Krievijas sankciju ietekmē svaigpiena iepirkuma cenas ir samazinājušās zem pašizmaksas, piena produktu cenas mazumtirdzniecības veikalos ir samazinājušās daudz mazākā apjomā. Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra informāciju, svaigpiena iepirkuma cena kopš Krievijas sankciju ieviešanas ir samazinājušies par 22,5%, savukārt saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā piena mazumtirdzniecības cena šajā paša laika posmā ir samazinājusies par 9,9%.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas un piena pārstrādes uzņēmumu pārstāvji skaidroja, ka uzņēmumus joprojām negatīvi ietekmē Krievijas noteiktais lauksaimniecības un pārtikas preču importa aizliegums, pēc kura daļai pārstrādātāju zuda iespējas turpināt saražotās produkcijas eksportu uz Krieviju.

Zemkopības ministrs Jānis Dūkavs sacīja, ka, tā kā Latvija ir prezidējošā valsts ES Padomē, viņš ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē arī marta sanāksmē rosinās atkārtoti izskatīt jautājumu par situāciju ES piena sektorā, kad Eiropas Komisijai būs jāsniedz ziņojums par aktuālo situāciju piena nozarē.

Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji sanāksmē informēja, ka EM rosinās veikt papildus izmaiņas normatīvajos aktos, lai veicinātu krīzes skartajām saimniecībām lielāku pieeju papildus apgrozāmajiem līdzekļiem un kredītresursiem. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norādīja, ka, salīdzinot ar citām nozarēm, piena ražotāji ir grūtākā situācijā, tāpēc EM nepieciešams pievērst vairāk uzmanības jaunu tirgu meklēšanā Latvijā ražotajiem piena produktiem, kā arī augsta līmeņa valsts ārvalstu vizīšu delegācijās iekļaut Latvijas piena ražotājus un pārstrādātājus.