lzs.lv


Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju kopumā piesardzīgo un noraidošo attieksmi pret ģenētiski modificētajiem organismiem (ĢMO) un ES sasniegto augsto pārtikas drošumu, Latvijai ir jāpauž stingra nacionālā nostāja, ka plānotais ES un ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) nolīgums nevar būt par iemeslu tam, lai pazeminātu ES augstos standartus pārtikas drošuma un kvalitātes jomā, uzskata zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

„Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, kas strādā Ekonomikas ministrijas darba grupā par TTIP, uzdevu skaidri paust un prasīt plānotajā TTIP nolīgumā ievērot un nepazemināt ES standartus pārtikas drošības jomā, jo ir svarīgi nodrošināt, ka arī pēc šā nolīguma starp ES un ASV noslēgšanas Latvijas patērētājiem pieejamā pārtika ir droša un ES standartiem atbilstoša,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Tikai komerciālais izdevīgums nedrīkst būt galvenais dzinulis šā nolīguma slēgšanai, uzsver zemkopības ministrs – arī pēc nolīguma noslēgšanas ES ir jāsaglabā pārtikas drošuma augstās prasības, lai Latvijas tirgū netiktu ievesti ES prasībām neatbilstoši produkti, īpašu uzmanību pievēršot dzīvnieku veselības un ĢMO apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai.

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
tālrunis: 67878705, mob.: 29467772;
Kaspars.Funts@zm.gov.lv