lzs.lv


Pirmdien, 16. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā Eiropas Komisija (EK) sniegs pārskatu par padarīto ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanā.

ZM jau informēja, ka KLP vienkāršošanas nepieciešamība aktualizējās pēc tās ieviešanas 2015. gadā, jo ieviešanas procesā tika konstatēti vairāki pasākumi un atbalsta instrumenti, kurus nepieciešams bez vilcināšanās vienkāršot. Arī 2014. gada beigās amatā apstiprinātais jaunais ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans KLP vienkāršošanu izvirzīja kā vienu no savām prioritātēm.

“Latvija jau vairākkārt ir norādījusi, ka nedrīkst kavēties ar Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu lauksaimniekiem un administrējošām iestādēm, lai lauksaimnieki mērķtiecīgāk un bez kavēšanās varētu izmantot dažādus Eiropas Savienības atbalsta pasākumus un finansējumu. Tāpēc arī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā tā bija viena no Zemkopības ministrijas prioritātēm lauksaimniecības jomā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē EK arī sniegs ziņojumu dalībvalstīm par tirgus atbalsta pasākumiem pēc Krievijas ieviestā importa aizlieguma daudziem ES izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktiem. Kā zināms, Krievijas īstenotais importa aizliegums ir atstājis negatīvu ietekmi uz vairākām Latvijas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēm.