lzs.lv


Pirmdien, 14. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē Briselē, kur pārrunās aktuālos zivsaimniecības un lauksaimniecības jomas jautājumus.

Šā gada 26. jūnijā Komisija publicēja „Paziņojumu – apspriešanās par zvejas iespējām 2015. gadam”. Paziņojumā ir izklāstīti principi, kas tiks izmantoti Komisijas priekšlikumos par kopējo pieļaujamo nozveju un zvejas iespējām 2015. gadā ES ūdeņos un ES zvejas kuģiem ārpus ES ūdeņiem. Latvija atbalsta paziņojumā ietvertos principus, tai skaitā ideju, ka zvejas iespējas jānosaka saskaņā ar jaunās Kopējās zivsaimniecības politikas mērķi pakāpeniski atjaunot un uzturēt zivju krājumu populācijas tādā līmenī, kas spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Komisijas priekšlikumi par zvejas iespēju sadali 2015. gadā (t.sk. Baltijas jūrā) gaidāmi šī gada rudenī.

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēs, ka, nosakot zvejas iespējas nākamajam gadam, ir svarīgi vērtēt starpsugu ietekmi, tādējādi veicinot ekosistēmas pieejas piemērošanu. Tāpat ir būtiski runāt ne tikai par kopējās pieļaujamās nozvejas līmeni, bet arī par to pavadošiem tehniskiem pasākumiem, piemēram, brētliņu zvejas ierobežošanu konkrētos zvejas rajonos, lai tādējādi atstātu lielāku barības bāzi mencu krājumiem.

Sēdes laikā apspriedīs arī aktuālos jautājumus lauksaimniecībā, tostarp bioloģiskās lauksaimniecības jauno regulējumu, kas paredz uzlabot tiesību normas bioloģiskās ražošanas jomā. Jaunās regulas priekšlikums paredz novērst šķēršļus bioloģiskās ražošanas ilgtspējīgai attīstībai ES, kā arī saglabāt un veicināt patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem. Tāpat sēdes laikā turpināsies jau jūnija ministru padomē aizsāktā diskusija par nepieciešamiem pasākumiem piena nozarē pirms piena kvotu atcelšanas 2015. gadā.