lzs.lv


Pirmdien, 14. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē uzsvēra, ka ES ir jāsniedz tālāks ārkārtas finansiālais tiešais atbalsts ražotājiem piena un cūkgaļas nozarēs, lai risinātu likviditātes problēmas un lauksaimnieki varētu turpināt saimniekot. “Diemžēl Eiropas Komisija Latvijas un citu dalībvalstu lūgumus neuzklausīja un papildus finansiālo atbalstu grūtībās nonākušajām piena ražošanas un cūkkopības nozarēm nepiedāvāja. Pagaidām ir dzirdēti vairāki diezgan nenoteikti priekšlikumi situācijas uzlabošanai, turpinot diskusijas par risinājumu meklēšanu tikai jūnijā,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Nīderlandes prezidentūra tirgus situācijas uzlabošanai piedāvā izskatīt iespēju atļaut noteiktā laika periodā brīvprātīgi ierobežot piena ražošanu, kooperatīviem, asociācijām un ražotāju organizācijām sadarbojoties ar piena ražotājiem; dubultot intervences apjomus sviestam un piena pulverim; apsvērt iespēju piedāvāt cūkgaļai jaunu privātās uzglabāšanas shēmu 2016. gadā; piešķirt papildu finansējumu piena un cūkgaļas veicināšanas programmām; stiprināt sadarbību ar Eiropas Investīciju banku (EIB) jaunu finanšu instrumentu piedāvāšanai; sākt eksporta kredītu sistēmas ieviešanu lauksaimniecībā sadarbībā ar EIB.

“Pagaidām šie priekšlikumi ir ļoti vispārīgi. Mēs nevaram atļauties mēnešiem ilgi kavēties un gaidīt risinājumu un Eiropas Savienības atbalstu,” prezidentūras priekšlikumus vērtē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Ministrs norāda, ka priekšlikums ierobežot piena ražošanas apjomus varētu būt tikai viens no paņēmieniem, kā risināt grūto situāciju nozarēs. Tāpat arī eksporta kreditēšanas atbalsts un tā finansēšana no ES finansējuma avotiem ir nepieciešams un iedarbīgs instruments. Runājot par intervenci, ir jāizmanto visas iespējas intervences krājumu realizēšanā tādiem mērķiem, kas atstāj pēc iespējas mazāku ietekmi uz tirgu, piemēram, izdalīšanu trūcīgajām personām, lopbarības vajadzībām, bruņoto spēku nodrošinājumam u.tml.