lzs.lv


Pirmdien, 24. martā, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē Briselē notika diskusijas par informācijas un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešajās valstīs. Šis Latvijai ir ļoti nozīmīgs pasākums, jo ar tā palīdzību iespējams sekmēt mūsu valstī ražotās lauksaimniecības produkcijas noieta palielināšanu gan iekšējā tirgū, gan valstīs ārpus ES. „Ir nepieciešams skaidri noteikt, cik liels būs Eiropas Savienības līdzfinansējums veicināšanas programmu īstenošanā, nosaucot konkrētu līdzfinansējuma daļu procentos,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Latvija uzskata, ka arī dalībvalstīm ir jādod iespēja sniegt savu līdzfinansējumu veicināšanas programmu īstenošanā vai arī ir jāpalielina ES līdzfinansējuma daļa, jo Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir šā atbalsta pasākuma prioritārie īstenotāji, būs grūti segt programmas līdzfinansējuma daļu.

Lai pārrunātu svarīgus jautājumus par atbalstu Latvijas lauksaimniekiem, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar ES lauksaimniecība un lauku attīstības komisāru Dačanu Čološu (Dacian Ciolos). Tikšanās laikā Jānis Dūklavs uzsvēra, ka ES atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem, jo īpaši tiešmaksājumiem, jābūt mērķētiem tā, lai tos saņemtu aktīvie ražojošie lauksaimnieki, kas nodrošina ekonomisko aktivitāti lauku reģionos. Sarunas laikā komisārs Dačans Čološs pauda atbalstu Jāņa Dūklava nostājai, ka ES atbalsts ir vairāk jānovirza tieši ražojošajiem zemniekiem.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv