lzs.lv


Latvija kļuvusi par Eiropas Savienības Padomes prezidējošo valsti. Šis atbildīgais pienākums mūsu valstij jāveic šāgada pirmajā pusgadā, un Latvija to uzņemas pirmo reizi valsts pastāvēšanas vēsturē. Zemkopības ministrija ir izvirzījusi trīs nozares prioritāros virzienus: ES lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošanu, uz ES dalībvalstu pieredzi balstītu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un pārvaldības modeli pasaulē, kā arī zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību: daudzgadu krājumu pārvaldības plānus un zvejas kontroli.

Zemkopības ministrija prezidentūras laikam noteikusi arī galvenos risināmos jautājumus. Lauksaimniecībā nozīmīga ir regula par bioloģisko lauksaimniecību un Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana. Zivsaimniecībā – regula par Baltijas jūras zivju krājumu daudzgadu plānu, zvejas kontroles jomas tiesību aktu pārskatīšana un zvejas ārējā dimensija (nolīgumi par zvejniecību starp ES un trešajām valstīm).

Mežsaimniecībā – ANO forums par meža nozares ilgtspējīgu apsaimniekošanu (United Nations Forum of Forests – UNFF). Veterinārijā, fitosanitārijā un pārtikas drošībā svarīgi ir likumdošanas priekšlikumi par dzīvnieku un augu veselību, oficiālajām kontrolēm, augu reproduktīvo materiālu, kā arī likumdošanas priekšlikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, jauno pārtiku, veterinārmedicīnu un ārstniecisko dzīvnieku barību u.c.

Zemkopības ministrija izvirzījusi arī nozīmīgākos starptautiskā mērogā jautājumus. Viens no tiem ir ANO Meža forums par meža nozares ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumiem, kas norisināsies Ņujorkā 2015.gada 4.-15.maijā. Iespējams, ka atsāksies Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas attīstības programmas aktivitātes, kas arī ir Zemkopības ministrijas svarīgo jautājumu lokā. Tāpat Zemkopības ministrija ir ieinteresēta sadarbībā – konsultāciju sniegšanā „Austrumu partnerības” un Vidusāzijas valstīm par lauksaimnieku kooperāciju un izglītošanu.

Ceturtdien, 2015.gada 8.janvārī, Rīgā notiks Latvijas valdības un Eiropas Komisijas komisāru kolēģijas tikšanās, kuras laikā pārrunās Latvijas prezidentūras programmu un prioritātes. Komisāru kolēģijā ietilpst EK prezidents Žans Klods Junkers (Jean-Claude Juncker), septiņi viceprezidenti, tostarp pirmais viceprezidents Frans Timmermans (Frans Timmermans) un Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni (Federica Mogherini), kā arī 20 komisāri.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc tikšanās ar Eiropas Komisijas komisāru kolēģiju tiksies ar diviem Eiropas Komisijas komisāriem – ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu (Phil Hogan) un ES vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Karmenu Vellu (Karmenu Vella). Tikšanās laikā turpināsies jau decembrī sāktās diskusijas par Zemkopības ministrijas atbildībā esošajām nozares prioritātēm un galvenajiem risināmajiem jautājumiem.