lzs.lv


Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāts Andris Bērziņš šodien Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza ZZS deputātu kandidātu sarakstu šā gada 24.maija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām. Līdz ar sarakstu iesniegta arī ZZS 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma.

EP vēlēšanās no ZZS saraksta kandidēs: Andris Bērziņš, Iveta Šulca, Iveta Grigule, Kārlis Seržants, Armands Krauze, Ilona Jurševska, Juris Guntis Vjakse, Reinis Uzulnieks, Jānis Blūzmanis, Artūrs Graudiņš, Anita Adijāne, Sarmīte Launaga, Ilze Kļava, Indriķis Putniņš, Ivars Bārdiņš, Edgars Tavars.
ZZS deputātu kandidāti, izstrādājot EP priekšvēlēšanu programmu, īpašu akcentu likuši uz šobrīd sabiedrībā sasāpējušiem sociālajiem jautājumiem un koncentrējušies uz konkrētām iedzīvotāju vajadzībām.

Atbalsts sociālajām programmām cilvēkiem ar invaliditāti, vardarbībā cietušām personām un senioriem, cieša sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, koordinējot gan projektu realizēšanas iespējas Eiropas Savienībā (ES), ES Sociālās Hartas ratifikācija Latvijā – tie ir tikai daži no mērķiem, kurus sev izvirzījuši ZZS deputātu kandidāti.

Ne mazāk svarīga ir veselības aprūpes joma. ZZS deputātu kandidāti akcentē nepieciešamību Latvijas valdībai pildīt Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijas par nacionālā finansējuma apjoma palielināšanu veselības aizsardzībai.

Tāpat EP priekšvēlēšanu programmā uzmanība pievērsta reģionu attīstībai. Kā būtiskākie veicamie uzdevumi minēti taisnīgāku tiešo maksājumu nodrošināšana mūsu lauksaimniekiem, ES struktūrfondu apjoma palielināšana dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, sekmējot bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un veselīgas pārtikas produktu patēriņu vietējā tirgū.

ZZS deputātu kandidāti atbalstīs ģimenes saimniecības modeļa stiprināšanu ES, lai nodrošinātu apdzīvotas un ekonomiski aktīvas lauku teritorijas, veidos ciešu sadarbības modeli ar Latvijas pašvaldībām un būs instruments novadiem un pilsētām Latvijai labvēlīgas reģionu politikas lobijam Briselē.

Pilns programmas teksts ir pieejams ZZS mājas lapā www.zzs.lv sadaļā „Eiropas Parlamenta vēlēšanas”.

Papildus informācijai:
Dace Kārkliņa
Zaļo un zemnieku savienības preses sekretāre
Tālr. 29533172