lzs.lv

8. jūnijā, Valsts heraldikas komisija, vienbalsīgi apstiprināja Dienvidkurzemes novada ģerboni – sudraba laukā sarkanu lauvu.

Pirms 2021. gada 1. jūlijā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas katram no bijušajiem astoņiem novadiem, kas apvienoti Dienvidkurzemes novadā, bija savs ģerbonis. Taču saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto Metodiku 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai (5.2.sadaļu “Pašvaldības ģerbonis un rekvizīti”) – ja novads ir izveidots pilnīgi no jauna, ar jaunu nosaukumu, apvienojot citus novadus, tam noteikti jāveido jauns ģerbonis. Šis nosacījums vistiešāk attiecās uz Dienvidkurzemes novadu (otrs šāds Latvijā ir Augšdaugavas novads), portālu “ReKurZeme” informē Dienvidkurzemes novada sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Kristīne Pastore.

Dienvidkurzemes novada ģerboņa izstrāde ilga deviņus mēnešus, ko veica domes priekšsēdētāja Aivara Priedola izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija dažādu jomu speciālisti. Ģerboņa izstrādes laikā bija gan konsultācijas ar vēstures un heraldikas speciālistiem, kā arī notika vietējās sabiedrības iesaiste, aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli par novada vērtībām un simboliem, ko izmantot ģerboņa izstrādē.
Lai labāk izprastu ģerboņu rašanās pirmsākumus, vēsturi un attīstību, darba grupai bija tikšanās un saruna ar vēsturnieku, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Arheoloģijas un vēstures palīgdisciplīnu katedras asociēto profesoru, Heraldikas komisijas locekli Armandu Vijupu, kā arī pieredzē dalījās Heraldikas komisijas locekle, mākslas vēsturniece Ramona Umblija. Ģerboņa izstrādes laikā ir notikušas arī vairākkārtējas diskusijas ar domes deputātiem, kas arī izteikuši savu viedokli, redzējumu un ieteikumus.

Darba rezultātā ir tapis ģerbonis, kur sudraba laukā attēlots sarkans lauva.
Ģerboņa idejas pamatā ir Dienvidkurzemes nozīmīgā loma Latvijas Valsts vēsturē.
Kā sēdē atzina Heraldikas komisijas locekļi, izvērtēšanai iesniegtais ģerbonis ir korekts, lakonisks un vienlaikus tas simbolizē gan vēsturiskus notikumus kā Latvijā kopumā, tā Kurzemē, tajā pašā laikā simbolos ietverti arī pavisam mūsdienīgi vēstījumi (sīkāk par šo lasiet ģerboņa leģendā).

Raksta avots: RekurZeme ( https://rekurzeme.lv/vienbalsigi-apstiprina-dienvidkurzemes-novada-gerboni/