lzs.lv


Vakar, 3.oktobrī, pēc Latvijas Zemnieku savienības (LZS) notikušās Centrālās padomes sēdes, kurā piedalījās LZS pārstāvošie pašvaldību vadītāji un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji, Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina valdību nešķelt spēcīgu, plaši pārstāvētu un ar likumu noteiktu organizāciju – Latvijas Pašvaldību savienību.

A.Brigmanis, LZS priekšsēdētājs: „Pašvaldību savienībai ir jāturpina darboties, aizstāvot vietējo lēmējvaru un iedzīvotāju intereses. Jo vairāk tiks šķelta šī organizācija, jo lielāki zaudētāji būs ikviens Latvijas iedzīvotājs. Varas centralizācija valdības vai pat viena  ministra rokās var kļūt par bīstamu instrumentu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, jo neoliberālai valdībai būs ērtāk strādāt (manipulēt) ar atsevišķu pašvaldību vadību, nevis plaši pārstāvētu organizāciju”.

Kā atzina LPS priekšsēža padomnieks M.Pūķis: „Valdība šobrīd ir opozīcijā pret vairāk kā 100 pašvaldībām, un ir jūtami spēcīgi centieni no valdības puses šķelt un sodīt tās pašvaldības, kas nav piederīgas koalīcijas partijām. Līdz šim LPS ir varējusi pārstāvēt gan lielo, gan mazo pašvaldību intereses, neskatoties uz to, ka vairāku gadu garumā no savienības pašvaldības ir gan izstājušās, gan arī pēc tam iestājušās atpakaļ .”

ZZS norāda, ka pašvaldības nedrīkst kļūt atkarīgas no valdības lēmumiem, pārvēršot pašvaldību iekasētos nodokļus par dotācijām, kuras pēc formulas plānots sadalīt visām pašvaldībām. Kā norāda LPS pārstāvis: „arī valstij ir jāpiedalās finanšu izlīdzināšanas sistēmā – ja valstij neiet tik labi, tad jostas jāsavelk arī pašvaldībām. Ja iet labi valstij, tad labi ir jābūt arī pašvaldībām” atzina M.Pūķis.
Uzklausot pašvaldību vadītāju un LPS viedokļus, ZZS rosina LPS vēlreiz konstruktīvā ceļā ar pašvaldībām pārrunāt tādu stratēģisku jautājumu virzību kā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) sadales proporcija, finanšu izlīdzināšanas sistēma, pašvaldību kvotas lielajās valsts investīciju programmās, pašvaldību tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību , pašvaldību tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu un citus.

Informāciju sagatavoja:
ZZS biroja vadītāja,
Ilona Jurševska
26110065