lzs.lv

Interesanti kā strādā pašreizējā Rīgas dome. Kā raksta Attīstības departaments, līdz šim spēkā bija Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, bet tagad jau ir 2022.gads un jaunais plānojums būs spēkā tikai pēc apstiprināšanas VARAM, ne ātrāk kā 2022.gada martā. 

Otra dīvainība ir Rīgas attīstības programma 2014.-2020. 2021.gada 18.augustā dome pieņēma lēmumu izsludināt publisko apspriešanu programmai 2021.-2027.gadam, bet gads jau iet uz beigām un 2021.gada 15.decembrī dome pieņēma lēmumu precizēt nosaukumu- programma 2022.-2027.gadam, nevis atsauc iepriekšējo maldinošo lēmumu. 

Šiem vajadzētu būt nopietniem pilsētas attīstības pamatdokumentiem, bet Rīgas dome ar tiem ,,spēlējas”, uzmanību vērš Latvijas Zemnieku savienības biedrs Maris Tralmaks