lzs.lv

Apvienoto Nāciju Organizācijas izplatītās rekomendācijas mazākumtautību izglītošanas jomā izraisījušas plašu rezonansi gan pašmāju politiskajā vidē, gan arī starptautiskajā sabiedrībā. Politiskās partijas no jauna pozicionējas pret divvalodības ideju skolās, bet organizācija UNESCO atsūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai kaut kādus slepenus papildu skaidrojumus.

UNESCO ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Tātad līdzatbildīga par ANO rekomendāciju saturu. Kad Latvijas Ārlietu ministrija marta sākumā publicēja paziņojumu “ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja publicē noslēguma secinājumus par Latvijas ziņojumu” nekādu dižo interesi tas neizpelnījās. ANO secinājumi joprojām nav iztulkoti, taču tās sadaļas, kas attiecas uz mazākumtautību, tātad krievu bērnu izglītošanu, ar valsts uzturētās tulkošanas vietnes palīdzību hugo.lv pārtulkoja Neatkarīgā. Un tad gan gāja vaļā skandāls, jo no ANO komitejas teksta nepārprotami izriet ieteikums, stiprināt Latvijas skolās joprojām pastāvošo divvalodību. Lūk, atgādinājumam, šis teksts:

“Komiteja joprojām pauž bažas, ka nesenie grozījumi Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 716 no 2018. gada 21. novembra ir ar diskriminējošu ietekmi uz minoritāšu grupām, un tie rada nepamatotus ierobežojumus izglītošanai mazākumtautību valodās un mazākumtautību valodu mācīšanai pirmskolā un pamatskolās gan valsts, gan privātskolās (..) Valsts pusei tiek rekomendēts apsvērt iespēju pārskatīt savu valodas politiku un likumus izglītībā, lai veicinātu mazākumtautību valodu mācīšanu un mācīšanu mazākumtautību valodās un nodrošinātu, ka likumi negatīvi neietekmē mazākumtautību grupām piederošo bērnu izglītojošo sniegumu.”

ANO jānomaina padomniekiAtsevišķas nacionāli konservatīvās partijas šo risku apzinās. Izplatījušas arī attiecīgus paziņojumus. Latvijas Zemnieku savienība norāda, ka “Nedrīkst apšaubīt valsts valodas lomu nācijas pastāvēšanā”. Partijas paziņojumā ir netieša atsauce uz apstākļiem, kādos līdz ANO nonāca ziņas par krievu diskrimināciju Latvijā. Par to pamatā parūpējās organizācija “МФПЧ Латвийский комитет по правам человека”. Un, lūk, ko par to domā Zemnieku savienība: “Tas, ka kādu atšķirīgu uzskatu organizācijas sniedz savas rekomendācijas, ir tikai normāli, bet tāda līmeņa organizācijām kā ANO ir jāizvērtē visas konsekvences un reālā situācija valstī, kur viss liecina pretēji izskanējušajiem pārmetumiem (..) Latvija kā valsts ir bijusi toleranta pret visām mazākumtautību valodu pārstāvošajām kopienām un to integrēšanu ikdienas dzīvē.”

Raksta avots un viss raksts: NRA.LV (  https://ej.uz/fre7

Foto: ©Publicitātes foto