lzs.lv


Trešdien, 7. septembrī, notika jau trešā Ceļu padomes sēde, kuras laikā vienbalsīgi tika akceptēts Satiksmes ministrijas (SM) ierosinājums atjaunot Autoceļu fondu, piesaistot tam valsts budžeta ienākumus no autovadītāju veiktajiem maksājumiem.
SM rosina no nākamā gada atjaunot Autoceļu fondu, piesaistot tam valsts budžeta ienākumus no akcīzes nodokļa par naftas produktu izmantošanu, kā arī no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa.
SM ierosinātais autoceļu nozares finansēšanas modelis paredz, ka 2012. gadā nozarei jānovirza 40% no akcīzes nodokļa – aptuveni 110 miljoni latu, 2013. gadā 50%, 2016. gadā sasniedzot likumā par autoceļiem noteikto 80% daļu. Savukārt ienākumi no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa jānovirza pilnā apmērā – gadā tie būtu ap 45 miljoniem latu. Šie ienākumi tiktu novirzīti tieši autoceļu rekonstrukcijas un uzturēšanas darbiem.
„Tādā veidā tiktu nodrošināta stabila finansējuma piesaiste autoceļu nozarei, un piecu līdz septiņu gadu laikā varam panākt, lai Latvijā būtu vairāk sakārtoto nevis sabrūkošo ceļu posmu. Saprotot, ka notiek budžeta konsolidācija, neprasām tūlītēju līdzekļu novirzīšanu, bet uz to virzīties pakāpeniski. Līdz ar to jautājums par Autoceļu fonda atjaunošanu ir skatāms nākamā gada budžeta kontekstā,” uzskata satiksmes ministrs Uldis Augulis.
Informatīvo ziņojumu, kurā iekļauts SM priekšlikums, šā gada 30. augustā apstiprināja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tehnisko problēmu komitejas sēdē. To paredzēts iesniegt izskatīšanai valdības nākamajā sēdē – 13. septembrī. Kopā ar šo ziņojumu paredzēts iesniegt arī ar plānošanas reģioniem saskaņoto 2012.-2014. gadā plānoto prioritāro reģionālo ceļu posmu remontdarbu sarakstu. Tajā iekļauti 50% prioritāri rekonstruējamo sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī esošu ceļa posmu.
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) iepazīstināja padomes dalībniekus ar ceļu drošības audita principiem un ieguvumiem. Ceļu drošības audits parāda potenciālos satiksmes drošības riskus attiecīgajā objektā, tādējādi, projektējot infrastruktūras objektus, iespējams plānot satiksmes drošības prasībām un ceļu lietotāju vajadzībām atbilstošus infrastruktūras objektus. 2010. gadā CSDD veicis 205 ceļu drošības auditus, kuru laikā sniegti vairāk kā 3600 iebildumu. No tiem ņemti vērā un novērsti 65%.
Pašvaldības augstu vērtē Ceļu padomes darbu, kad pie viena galda apsēžas visas iesaistītās puses – plānošanas reģioni, pašvaldību pārstāvji, SM, VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC), ceļu būvnieki un uzturētāji, lai apzinātos reālās vajadzības un iespējas, un lai saskaņoti virzītos uz autoceļu sakārtošanu.
Nākamajā Ceļu padomes sēdē, kas paredzēta oktobra sākumā, LVC sniegs atskaiti par šajā gadā paveiktajiem, iesāktajiem vai vēl plānotajiem autoceļu rekonstrukcijas darbiem.
Tāpat paredzēts aicināt Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkus uz diskusiju par kvalitatīvu ceļu nozares speciālistu sagatavošanu, atbilstoši nozares prasībām, tostarp par vidējās profesionālās izglītības saturu un teorētisko zināšanu sasaisti ar praktiskajām iemaņām.
Ceļu padomē darbojas satiksmes ministrs Uldis Augulis, pārstāvji no SM, CSDD, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, LVC, LPS, plānošanas reģioniem un pašvaldībām, kā arī ceļu būvētāji.