lzs.lv


Ceturtdien, 27.janvārī, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu, lai pārrunātu aktualitātes Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē, kā arī nepieciešamību jau tagad uzsākt sagatavošanās darbus nākamajam plānošanas periodam.

Tikšanās laikā tika apspriesti 2007-2013. gadu plānošanas perioda Rīgas pilsētas un Rīgas brīvostas lielākie Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu infrastruktūras projekti un to virzība. U.Augulis aicināja Rīgas domi (RD) arī turpmāk pievērst uzmanību par fondu līdzekļiem īstenojamo projektu ilgtspējai un izmaksu efektivitātei.

Ministrs informēja, ka šonedēļ, tiekoties ar ES komisāriem, ir skaidri iezīmēta nepieciešamība jau tagad sākt darbu pie nākamā plānošanas perioda projektu apzināšanas, un aicināja arī RD būt aktīviem.

Visā darbības „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā” pieejami 8 miljoni latu, taču RD ir iesniegusi projektus aptuveni 5 miljonu latu apmērā. Ministrs aicināja RD informēt Satiksmes ministriju (SM), vai tā plāno apgūt aktivitātē atlikušos līdzekļus.

Puses vienojās, ka nepieciešams atjaunot SM un RD ekspertu darba grupu, lai efektīvi un operatīvi strādātu pie Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna saskaņošanas u.c. jautājumiem.