lzs.lv


17.janvārī, Jelgavu monitoringa vizītē apmeklēja Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons. Tiesībsargs apmeklēja Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienības un iestādes. Pēc iepazīšanās ar iestāžu darbu J.Jansons atzina, ka pašvaldība ir daudz izdarījusi iedzīvotāju labā.
 
Pēc tikšanās ar iestāžu vadītājiem tiesībsargs atzina, ka viņa biroja darbinieki ir ieinteresēti nevis kritizēt, bet gan mācīties no labiem piemēriem. Jelgava esot labais piemērs – pašvaldība, kas prot risināt sabiedrībai sāpīgas problēmas.

J.Jansons konstatēja, ka Jelgavā prioritāte ir bērnu tiesības uz ko norāda, piemēram, bezmaksas interešu izglītības un peldētapmācības iespējas. J.Jansons uzsvēra arī paveikto sociālajā jomā: „Pozitīvi, ka Jelgavā ir diferencēta pieeja darbam ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.” Vēl tiesībsargs atzinīgi novērtēja darbu ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un Valsts policijas sadarbību, kā arī citas jomas.
 
Tiesībsargs monitoringa vizītē apmeklēja Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldi, Īpašumu konversijas pārvaldi, Sabiedrības integrācijas pārvaldi un Dzimtsarakstu nodaļu, kā arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, Izglītības pārvaldi, iestādi „Pilsētsaimniecība”, Bāriņtiesu un Pašvaldības policiju.
 

Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē