lzs.lv


Lai efektīvi risinātu transporta nozares jautājumus, Satiksmes ministrija un Rīgas dome trešdien, 30. martā, parakstīja sadarbības memorandu.Tā mērķis ir nodrošināt ministrijas un Rīgas pilsētas savstarpēji koordinētas un ilgtspējīgas transporta nozares plānošanu un īstenošanu, kas vecina vienotas satiksmes sistēmas attīstību.

Sadarbības memorandu parakstīja satiksmes ministrs Uldis Augulis un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

„Rīga ir nozīmīgākais valsts transporta mezgls, tāpēc ir sevišķi svarīgi, lai galvaspilsētas iespējas, transporta infrastruktūra un iestrādes, piemēram, pasažieru pārvadājumos tiktu integrētas vienotā Latvijas transporta sistēmā,” par parakstītā memoranda nozīmību saka satiksmes ministrs Uldis Augulis, uzsverot, ka ministrijas un Rīgas pašvaldības cieša sadarbība ir svarīgs solis vienota satiksmes tīkla izveidē visā valstī. „Esmu gandarīts, ka ir pretimnākšana no galvaspilsētas domes puses. Un šodien parakstītais sadarbības memorands to pierāda, paverot plašākas sadarbības iespējas arī citu ministrijas pārziņā esošu jautājumu risināšanā,” saka Uldis Augulis.

„Kā Latvijas lielākās pašvaldības vadītājs es augsti vērtēju sadarbību ar Satiksmes ministriju. Realizējot vērienīgus, stratēģiski nozīmīgus infrastruktūras projektus tā ir īpaši svarīga. Pašvaldība ir tā, kas strādā saskaņā ar ministriju izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un darba gaitā noskaidro, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas”, saka Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Parakstot sadarbības memorandu, puses apņemas veicināt Rīgas un Pierīgas vienotas satiksmes sistēmas izveidi, teritoriju sasniedzamību un perspektīvo mobilitātes prasību apmierināšanu. Tiks sekmēta arī nozares attīstībai paredzēto Eiropas Savienības fondu finansējuma apguve dažādu projektu īstenošanai. Nepieciešamības gadījumā tiks iniciētas arī izmaiņas tiesību aktos.

Jāpiebilst, ka Satiksmes ministrija un Rīgas domes jau tuvākajā laikā sāks intensīvi strādāt, ir jau izveidota kopīga darba grupa.
 

Ilze Eida
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Satiksmes ministrija
Tālrunis: 67028261
E-pasts: ilze.eida@sam.gov.lv