lzs.lv


Ir noslēgusies Satiksmes ministrijas uzņēmumu valžu sakārtošana un darbam tajās izvēlēti zinoši un kompetenti profesionāļi ar atbilstošu izglītību, darba pieredzi un prasmēm, atzīst Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Anrijs Matīss.

Satiksmes ministrija uzskata, ka pēdējos mēnešos veiktās izmaiņas uzņēmumu valdēs ir devušas pozitīvus rezultātus un tādi nozares uzņēmumi kā VAS „Latvijas Pasts”, VAS „Latvijas Jūras administrācija”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” un citi ir sākuši strādāt efektīvāk, ir sagatavojuši un aktualizējuši darbības mērķus un plānus, kā arī veiksmīgi uzsākuši realizēt attīstības projektus.

Ļoti veiksmīgs piemērs ir VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, kas ir veikusi izmaksu analīzi un optimizāciju, lai nodrošinātu konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem, piesaistot jaunas aviokompānijas un tuvākajā laikā paplašinot lidojumu tīklu no Rīgas lidostas. Vienlaikus ir aktualizēts jauna termināļa būvniecības projekts un darbs pie tā īstenošanas sāksies vistuvākajā laikā. Kopumā, veicot optimizācijas pasākumus, ir paredzams administratīvo izmaksu ietaupījums par 5 %.

Arī turpmāk Satiksmes ministrija turpinās uzraudzīt kapitālsabiedrību darbu un strādās pie tā uzlabošanas, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas arī pārvaldībā. Šim mērķim tiek uzlabota arī ministrijas struktūra, izveidojot speciālu nodaļu, kas veiks nepārtrauktu kapitālsabiedrību darbības uzraudzību. Tāpat ir ieviesta vienota ceturkšņu pārskatu sistēma, kas ministrijai dod iespējas nepārtraukti analizēt uzņēmumu sniegumu un sasniegtos rezultātus.

Jāatzīst, ka valžu maiņa prasa arī kompensāciju izmaksu tiem valžu locekļiem, kuri no amata tiek atsaukti. Ar katru no atsauktajiem locekļiem tika panākta vienošanās par amata atstāšanu un, saskaņā ar likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteikto, valdes loceklim ir tiesības saņemt atlaišanas pabalstu (kompensāciju) ne vairāk kā divu mēnešalgu apmērā, ja tas paredzēts ar viņu noslēgtā darba līgumā vai citā civiltiesiskā līgumā.

Divdesmit trim atsauktajām personām izmaksātas kompensācijas par kopējo summu 92 tūkstoši latu. Kompensācijas maksātas no kapitālsabiedrību budžeta un valsts līdzekļi šim mērķim nav tērēti. Tādejādi ministrija ir izpildījusi normatīvajos aktos noteikto par atlaišanas pabalstu izmaksām, kuru neievērošana radītu papildus zaudējumus, piedzenot šos līdzekļus tiesas ceļā.

Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67028274, e-pasts: elina.balgalve@sam.gov.lv