lzs.lv

38 Saeimas deputāti pēc Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) frakcijas iniciatīvas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rosināti vērsušies Satversmes tiesā, aicinot vērtēt, vai valsts pamatlikumam atbilst esošais regulējums attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu, kas, rēķinot uz vienu darba stundu, ir par piektdaļu mazāks nekā citās izglītības iestādēs strādājošiem pedagogiem.

Jau vairāku gadu garumā ir atšķirības pirmsskolas un pārējo vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumā: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem noteikts ievērojami mazāks zemākais atalgojums par vienu darba stundu nekā pārējo izglītības iestāžu pedagogiem. Uz nevienlīdzīgo attieksmi vairākkārt uzmanību vērsusi arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība.

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu zemākais atalgojums par vienu darba stundu ir par 21,2% mazāks, bet no šā gada 1.septembra tas būs par 19,2% mazāks nekā pārējiem vispārējās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

Kā uzsver ZZS Saeimas frakcijas deputāts Jānis Vucāns, pastāvošo nevienlīdzību atalgojuma ziņā nerisina arī plānotās izmaiņas pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei. “Līdz ar to vienīgais risinājums ir vēršanās Satversmes tiesā, lai tā vērtētu tiesiskā regulējuma atbilstību Satversmē nostiprinātajam vienlīdzības principam un tiesībām saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu,” norāda parlamentārietis.

Saeimas deputāti aicina Satversmes tiesu vērtēt, vai, Ministru kabineta noteikumos nosakot pirmsskolas pedagogu zemākā atalgojuma apmēru par vienu darba stundu, ir ievērotas Satversmes 91.pantā, 106.pantā un 107.pantā ietvertās normas.

Pieteikumā norādīts, ka, paredzot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem pēc šā gada 1.septembra par 1,57 eiro mazāku zemāko pieļaujamo atalgojumu par darba stundu nekā pārējo izglītības iestāžu pedagogiem, bez jebkāda objektīva pamata Latvijā ilgstoši ir radīta atšķirīga attieksme.

Turklāt valdības noteiktais atalgojums (pēc šā gada 1.septembra 6,61 eiro par stundu pašreizējo 5,95 eiro vietā), ja to salīdzina ar visām pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem izvirzītajām prasībām, pienākumiem, atbildību, noslodzi, darba apstākļiem un pēdējos gados vērojamo cenu kāpumu, ir neatbilstošs Satversmē garantētajām tiesībām uz veiktajam darbam atbilstošu darba samaksu.

Kaut arī pēdējos gados ir bijuši uzlabojumi un notikusi pedagogu zemākā atalgojuma līmeņu izlīdzināšanās, tomēr temps, kādā tas notiek, ir pārāk lēns, uzskata deputāti, secinot, ka pie šādas Ministru kabineta īstenotās politikas, lai notiktu pedagogu zemāko atalgojuma līmeņu izlīdzināšanās, būtu vajadzīgi gadu desmiti.

Šāda valdības attieksme ir demotivējošs faktors pirmsskolas pedagogu vakanču aizpildīšanai darba tirgū. Turklāt atšķirīga attieksme pret pirmsskolas pedagogiem un nesamērīgi zemais atalgojums var negatīvi ietekmēt izglītības kvalitāti, jo tas pedagogiem liek justies nenovērtētiem un mazina motivāciju turpināt profesionālo izaugsmi.

Pieteikumu Satversmes tiesai par diskriminējošas attieksmes novēršanu atalgojuma ziņā pret pirmskolas izglītības pedagogiem kopā ir parakstījuši 38 Saeimas opozīcijas frakciju un neatkarīgie deputāti. Lai vērstos Satversmes tiesā nepieciešami 20 parlamentāriešu paraksti, bet šajā gadījumā izdevies vienoties vairāk nekā trešdaļai Saeimas deputātu.