lzs.lv


Piektdien, 15. jūlijā, 10. Saeimas deputāte Dace Reinika un labklājības ministre Ilona Jurševska  apmeklēja Pļaviņu novadu.

Pļaviņu novada domē notika tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi, domes priekšsēdētājas vietnieku Aināru Arnīti, sociālā dienesta vadītāju Valentīnu Babri, bāriņtiesas priekšsēdētāju Ingu Navenicku. Tikšanās laikā izvērsās plaša diskusija par jautājumiem, kas skar sociālo sfēru novadā, nodarbinātību un finansējuma piesaisti sociālās mājas rekonstrukcijai.

Sarunas laikā I.Jurševska skaidroja, kādi varētu būt  iespējamie risinājumi pensiju sistēmā nākotnē, kā varētu tikt risināts jautājums ģimenes pabalsta saglabāšanai arī turpmākos gadus. Ministre arī informēja, ka 2012.gadā simtlatnieku vietā tiks uzsākta algoto pagaidu darbu programma, norādot, ka finansējums nebūs tik liels kā simtlatniekiem.

D.Reinika diskutēja par jautājumiem, kas skar bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu novadā.
Tikšanās laikā tika apmeklēts Pļaviņu novada pašvaldības Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Pļaviņas” (pansionātā pašlaik  mīt 35 klienti),  jaunatnes iniciatīvu centrs „Ideja”, sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija” , muzejs.

Ņemot vērā to, ka 2011. gads ir pasludināts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, D.Reinika  ļoti pozitīvi novērtēja  jaunatnes iniciatīvu centra „Ideja” aktivitātes brīvprātīgā darba veicināšanai novadā.