lzs.lv

Saeima šodien noraidīja lielākoties Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei (K) par to, vai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) lemj valstiski par skolu tīkla reorganizāciju.

Pieprasījumā norāda, ka Alūksnes domei būtu jāaptur iepriekš pieņemtais lēmums par novada skolu reorganizāciju.

Politiķi pauž, ka jāizveido jauna darba grupa, kura pārstāvjiem nebūtu interešu konflikta, lai tā vēlreiz izvērtētu šos jautājumus. Deputāti pieprasījumā arī uzdevuši vairākus jautājumus par to, ka IZM pašai vajadzēja un vajadzētu būt aktīvākai šajā jautājumā, lai audzēkņiem izglītība būtu pieejama.

Kā ziņots, Muižniece Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē informēja, ka IZM ir izveidojusi darba grupu, kurai līdz maija beigām ir jāizstrādā priekšlikumi rīcībai gadījumos, kad pašvaldības ignorē IZM atzinumus par skolu tīkla sakārtošanu.

IZM savā atbildē deputātiem norādījusi, ka līdz šim Alūksnes novadā saskaņojusi tikai Pededzes pamatskolas likvidāciju, bet par pārējo skolu reformēšanu Alūksnes novada pašvaldībai būs jāsniedz papildu informācija.

Ministrijā visvairāk iebildumi saņemti par Strautiņu pamatskolas iekšējo reorganizāciju, kā arī par lēmumu pieņemšanas procesu kopumā, tostarp sabiedrības pārstāvju iesaisti un viedokļu uzklausīšanu lēmumu pieņemšanā.

Lai IZM varētu vispusīgi izvērtēt jautājumu par saskaņojuma sniegšanu izglītības iestāžu reorganizācijai un likvidācijai, ministrija aprīļa beigās lūgusi Alūksnes novada pašvaldībai sniegt papildu informāciju attiecībā uz pārējām plānotajām izmaiņām izglītības iestāžu tīklā.

Pašvaldībai jāpamato izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija Alūksnes novada pašvaldībā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls.

Pēc attiecīgās informācijas saņemšanas ministrijai būs iespēja visaptveroši izvērtēt plānoto izmaiņu nepieciešamību un pamatotību Alūksnes novada izglītības iestāžu tīklā, teikts IZM vēstulē Saeimas deputātiem.

Kā ziņots, vairākas iepriekš sabiedrības kritizētās izmaiņas Alūksnes novada izglītības iestāžu tīklā saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu notiks pēc gada – no 2023.gada 1.septembra.

Strautiņu pamatskolu reorganizēs par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-3.klašu izglītības programmu realizēšanas vietu ēkā “Zemenīte”.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai no 2023.gada 1.septembra nebūs tiesību uzņemt proģimnāzijas 7.-9.klašu skolēnus un tajā mācīsies vien 10.-12.klašu skolēni. Vidējās izglītības programmas realizēs Glika ielā 10 jeb pašreizējā vecāko klašu ēkā.

Virkne izglītības iestāžu tiks reorganizētas un izveidota jauna izglītības iestāde – Alūksnes vidusskola ar pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu īstenošanas vietām Kanaviņu ielā 14, kas ir pašreizējā Alūksnes novada vidusskolas ēka, Lielā Ezera ielā 26, kas ir pašreizējā Alūksnes pilsētas sākumskolas ēka, un Glika ielā 10, kas ir pašreizējā ģimnāzijas jaunāko klašu ēka.

Tiks likvidētas Bejas un Malienas pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, pievienojot Alūksnes vidusskolai.