lzs.lv

 Šā gada 𝟭𝟭. 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶̄ gaidāmajās vēlēšanās Rēzeknes novada domē būs jāievēl 19 deputāti, savukāt Varakļānu novada domē – 15 deputāti. 

Pašvaldību domēs ievēlējamo deputātu skaitu šodien Centrālā vēlešanu komisija noteica atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds pašvaldībās reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā vēlēšanu izsludināšanas dienā – šā gada 4. jūnijā 

Atbilstoši “Pašvaldības domes vēlēšanu likumam” novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē ir jāievēl 15 deputāti, novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 — 19 deputāti, bet novados ar vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, — 23 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana notiks 𝗻𝗼 𝟭𝟵. 𝗹𝗶̄𝗱𝘇 𝟮𝟴. 𝗷𝘂̄𝗹𝗶𝗷𝗮𝗺. Kandidātu sarakstus varēs iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Informācijas avots: CVK