lzs.lv

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija

Par rīcību izglītības, kltūras un sporta jomā

Latvijas Zemnieku savienība:

1. Iestājas par kvalitatīvas izglītības pieejamību valsts valodā ikvienā Latvijas skolā katram izglītojamajam;

2. Veicinās finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai ar mērķi sasniegt Izglītības attīstības pamatnostādnēs plānoto proporciju 50/50 (izglītojamo proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē), kā arī palielinās atbalstu darba devējiem darba vidē balstītas profesionālās izglītības kvalitatīvai paplašināšanai;

3. Atbalsta turpmāku pedagogu atalgojuma celšanas grafiku, nodrošinot pedagogu minimālo atalgojumu par 40 h likmi 120% apmērā no valsts vidējās darba samaksas tautsaimniecībā;

4. Atbalsta zinātnē un praksē pārbaudītu reformpedagoģijas metožu ieviešanu, nodrošinot valsts atbalstu mācību vides iekārtošanai un skolotāju apmācībai, lai palīdzētu saglabāt izglītības pieejamību tuvāk mājām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem;

5. Iestājas par reģionālo augstskolu nepieciešamību Latvijas līdzsvarotai attīstībai un zinātnes universitāšu konkurētspējai;

6. Nodrošinās godīgu un ilgtspējīgu kultūras iestāžu darbinieku atalgojuma sistēmu neatkarīgi no iestādes dibinātāja;

7. Nodrošinās ilgtspējīga mūzikas, mākslas un sporta skolu tīkla attīstību, integrējot izglītības pakalpojumu vienotā valsts pakalpojumu tīklā;

8. Veicinās veselīga dzīvesveida programmas attīstību visā Latvijā neatkarīgi no vecuma un interesēm, jo tieši veselīgs dzīvesveids ir pamats veselīgai nācijai ilgtermiņā;

9. Veicinās sporta infrastruktūras attīstību Latvijas reģionos un ciemos – profesionālā sporta vajadzībām, kā arī atpūtas un veselīga dzīvesveida nolūkā;

10. Veicinās radošās domas un radošās uzņēmējdarbības attīstību, radošuma komponentes iekļaujot izglītības programmās jau no pirmsskolas;

11. Stiprinās kultūras pakalpojumu attīstību reģionos, finansējot gan profesionālos, gan pašdarbības kolektīvus un institūcijas.