lzs.lv


Latvijas  studenti  šogad jau atkārtoti uzrāda augstu novērtētus un pat godalgotus rezultātus starptautiskos kvalifikācijas eksāmenos un konkursos. Šoreiz Latvija var lepoties ar Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolas bakalaura programmas „Eiropas Biznesa Studijas”  lektoru un studentu sasniegumiem.

Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks 2011.gada 21.aprīlī ar atzinības rakstu sveica Arinu Antonovu kā zelta medaļas un  Agnesi Municu kā sudraba medaļas ieguvējas, 250 tūkstošu studentu no 120 valstīm konkurencē Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras kvalifikācijas eksāmenā. Jebkura studenta augsto sasniegumu pamatā ir pedagoga pašaizliedzīgs darbs, tāpēc atzinības rakstu par studentu augsto sagatavošanas līmeni saņēma attiecīgā mācību priekšmeta lektore Irina Sidorčuka.

Zinot, ka Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras kvalifikācijas eksāmena novērtējums atbilst visaugstākajiem pasaules zināšanu novērtējuma standartiem, ministrs izteica pārliecību, ka Arinas un Agneses izcilie sasniegumi dos ne tikai stabilu pamatu personīgās karjeras un biznesa attīstībā, bet arī ievērojamu ieguldījumu Latvijas izaugsmē.