lzs.lv


Rīt, 14.janvārī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks parakstīs ikgadējos vienošanās protokolus par finansējuma piešķiršanu 11 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajām augstskolām un trijām juridisko personu dibinātajām augstskolām.

Vienošanās paredz piešķirt valsts budžeta dotāciju šīm 14 augstskolām 30 248 597 latu apmērā 19 323 budžeta vietu finansēšanai 2011.gadā pilna laika augstākās izglītības studiju programmās. Vienlaikus parakstāmie dokumenti nosaka 2010./2011.mācību gadā augstskolās sagatavoto absolventu skaitu, kopā – 5439 speciālisti.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, valsts budžeta finansēto vietu skaits palielināts par 35 vietām jeb par 0,2%, bet līdzekļi samazināti – par 331 385  latiem. Šādu līdzekļu piešķīrumu 2011.gadā bija iespējams nodrošināt, nesamazinot studiju vietu skaitu, bet gan pēc faktiskā pieprasījuma piešķirot augstskolām stipendiju fonda daļu doktorantu stipendijām zinātniskā grāda ieguvei, kuras tiek izsniegtas kā kredītam pielīdzinātās stipendijas.

Valsts finansēto budžeta vietu skaita un sadalījuma noteikšanā galvenie principi bija katras izglītības iestādes iepriekšējās darbības rezultātu izvērtējums, kā arī valstij un tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo attiecīgā līmeņa speciālistu sagatavošanas un pētniecības attīstības sekmēšana. Salīdzinot ar 2010.gadu, budžeta vietu skaita izmaiņas ir nelielas – tas nedaudz palielināts tādās izglītības tematiskajās jomās, kā inženierzinātnes un tehnoloģijas, un dabaszinātnes, galvenokārt doktora studiju līmenī. Savukārt budžetu vietu skaits samazināts tādās jomās kā, piemēram, humanitārās zinātnes, pedagogu izglītība.

Vienošanās tiks parakstītas ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latvijas Jūras akadēmiju, Ventspils Augstskolu, Vidzemes Augstskolu un Banku Augstskolu, kā arī ar juridisko personu dibinātajām augstskolām – biznesa augstskolu „Turība”, Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu un Rīgas Juridisko augstskolu.  

Savukārt vienošanās protokolus ar pārējām augstskolām – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti – parakstīs ministrijas, kuru padotībā ir attiecīgās izglītības iestādes, proti – Kultūras, Veselības, Zemkopības ministrijas.

Pagājušajā nedēļā tika parakstīti vienošanās protokoli ar 11 koledžām par 4 371 669 latu piešķiršanu 2832 budžeta vietu finansēšanai 2011.gadā pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. Šie dokumenti noteica arī 2010./2011.mācību gadā katrā koledžā sagatavoto absolventu skaitu, kopā – 941 speciālists.

Vienošanās protokolu parakstīšana notiks pulksten 13.00, Izglītības un zinātnes ministrijas Apspriežu zālē, 3.stāvā.