lzs.lv


Otrdien, 10. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas rīkojumā par pasākumiem Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanās ierobežošanai. Izmaiņas rīkojumā paredz piešķirt papildu 364 145 eiro no valsts budžeta kompensāciju izmaksām par nokautajiem dzīvniekiem, kas izkauti biodrošības prasību neīstenošanas dēļ vai ĀCM uzliesmojumu apkarošanai un izplatības ierobežošanai uzlikto ierobežojumu radīto tirdzniecības traucējumu dēļ. 

Jau ziņots, ka valdība 2014. gada 15. jūlijā atbalstīja ZM sagatavoto rīkojumu „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”, nosakot stingrus nosacījumus cūku sugas dzīvnieku novietnēm un pasākumus, kas veicami, ja cūku sugas dzīvnieku īpašnieki nevar īstenot šos nosacījumus. Tāpat rīkojums paredzēja, ka dzīvnieku īpašniekiem, kuri nevar īstenot noteiktos pasākumus, tika pieprasīta cūku sugas dzīvnieku izkaušana, paredzot kompensāciju par nokautajiem dzīvniekiem. Sākotnēji tika plānots, ka kompensāciju izmaksai būs nepieciešami 1 502 450 eiro.

Lauku atbalsta dienests ir apkopojis informāciju par saņemtajiem dzīvnieku īpašnieku iesniegumiem, kuros lūgta kompensācija par cūku sugas dzīvniekiem, kas biodrošības prasību neīstenošanas dēļ izkauti līdz 2015. gada 8. janvārim, norādot, ka kompensāciju izmaksām nepieciešami papildu 364 145 eiro.2015. gada 8. janvārī beidzās termiņš, līdz kuram bija jānokauj dzīvnieki, ja novietnē nav iespējams īstenot noteiktās biodrošības prasības. Tāpat jau ziņots, ka mājas cūkām ĀCM cūku novietnē pēdējo reizi konstatēts 2014. gada 17. septembrī.