lzs.lv

1.jūlijā plkst. 10.00 Ludzas novada vēlēšanu komisija aicināja 15 ievēlētos deputātus uz pirmo Ludzas novada domes sēdi, kurā deputāti ievēlēja domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus. Sēdi vadīja Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Iveta Gajevska.

Jaunās domes sasaukuma pirmajā sēdē galvenais jautājums bija priekšsēdētāja vēlēšanas. Šim amatam vienbalsīgi, ar 15 balsīm „par” Ludzas novada pašvaldības domes vadība arī uz turpmākajiem četriem gadiem uzticēta Edgaram Mekšam.

Uzrunājot deputātus un klātesošos, Edgars Mekšs pateicās par uzticību un sadarbību, norādot, ka galvenais ir būt vienotiem un strādāt komandā, jaunveidojamā Ludzas novada izaugsmei.

Pēc domes priekšsēdētāja ierosinājuma deputāti pieņēma lēmumu noteikt, ka Ludzas novada domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki.

  • Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieci ievēlēta Ināra Silicka;
  • Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieku ievēlēts Oļegs Agafonovs;
  • Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3. vietnieku ievēlēts Valdis Maslovskis.
Informācijas avots: LUDZA.LV ( https://ej.uz/7i1t )