lzs.lv


Šodien Auces novada jaunā sasaukuma domes pirmajā sēdē par domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts līdzšinējais pašvaldības vadītājs Gints Kaminskis no partijas Latvijas Zemnieku savienība (LZS). No 15 Auces novada domes deputātiem par Kaminski balsoja 14 un viens pret.

Savukārt par Auces novada domes priekšsēdētāja vietnieci ar 13 balsīm “par” un divām “pret” ievēlēta arī līdzšinējā vietniece Vija Keršus (LZS).