lzs.lv


Tiks meklēti efektīvākie risinājumi, lai jau tuvākajā laikā ievērojami saīsinātu Latvijas un Krievijas robežas šķērsošanai nepieciešamo laiku. Tas tiks darīts Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas (SVK) Transporta darba grupas sēdē, kas notiks 7. un 8. jūnijā Rīgā. Pēc tam paredzēta arī SVK sēde Liepājā 9. un 10. jūnijā.

Lai sagatavotos minētajiem pasākumiem un konkretizētu tajos pārspriežamo jautājumu loku, pie satiksmes ministra Ulda Auguļa ieradās Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs.

Auguļa tikšanās ar Krievijas vēstnieku notika otrdien, 31.maijā, Satiksmes ministrijā. Tās laikā amatpersonas atzina, ka viens no būtiskākajiem SVK laikā risināmajiem jautājumiem ir robežšķērsošanas ar autotransportu efektivizēšana, lai saīsinātu šim procesam nepieciešamo laiku. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai kravas automašīnas robežšķērsošanai varētu iepriekš pietiekties elektroniski.

Augulis ar Krievijas vēstnieku atzina nepieciešamību turpināt darbu pie ātrgaitas vilciena Rīga – Maskava projekta, meklējot tam ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

Tāpat jāturpina strādāt, lai attīstītu četru joslu automaģistrāli starp Rīgu un Maskavu, kas veicinās tranzītu uz Latvijas lielākajām ostām – Rīgu, Ventspili un Liepāju.

Tika uzteikta Latvijas un Krievijas starptautisko autopārvadātāju kopīgā projekta par autoprāmju satiksmes attīstību no Liepājas uz Vācijas ostām virzība. Iecerēts veidot līdzīgu projektu Krievijas autopārvadājumu nogādāšanai no Ventspils uz Zviedriju. Aprīlī priekšlikumus prāmju satiksmes izmantošanai starptautiskajos autopārvadājumos Krievijas transporta ministram prezentēja asociācija „Latvijas auto”. Nu tas ir vainagojies panākumiem, un „Latvijas auto” ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Krievijas starptautisko pārvadātāju asociāciju „ASMAP”. Abu pušu starpā tiek izstrādāts rīcības plāns prāmju satiksmes attīstīšanai.

Plānots, ka Liepājā gaidāmās SVK laikā Augulis tiksies ar Krievijas transporta ministru. Šonedēļ – 3. jūnijā – ministram paredzēta tikšanās ar industriāli attīstītā Kalugas apgabala (Krievija) vicegubernatoru Maksimu Akimovu. Viņš ar delegāciju viesosies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas tranzītkoridora iespējām.

Elīna Balgalve
Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67028274, e-pasts: elina.balgalve@sam.gov.lv