lzs.lv

Kaut politiķi parasti izvairās no sliktām ziņām, tomēr, attiecībā uz izmaksām elektrībai un apkurei, situācija ir acīm redzama – bez optimisma, šī ziema vienkārši būs jāpārziemo.

Un jāmeklē iespējas, kā pilnībā nesagraut patērētāju pirktspēju. Jāpanāk, lai brīdī, kad atkal atgriezīsimies pie normālās energoresursu cenām, visas mājsaimniecības neizrādītos parādu jūgā, ģimenes nebūtu izmisums, un uzņēmējiem nebūtu pārtraukta saimnieciskā darbība – jāņem vērā, ka šī problēma skar ne tikai iedzīvotājus, bet arī uzņēmumus. Tāpat šis jautājums skar skolas, bērnudārzus, veselības aprūpes iestādes un tamlīdzīgi. Nevienai šādai iestādei, nevienam uzņēmumam, nevienai mājsaimniecībai savā budžetā nav paredzēta nauda tik drakoniskam elektrības cenu pieaugumam.

Tātad ir nepieciešams atbalsta mehānisms, kas varētu palīdzēt gan iedzīvotājiem, gan skolām, slimnīcām un muzejiem, gan arī uzņēmumiem.

Jāņem vērā, ka tautsaimniecībā ir krasi pieaugušas ražošanas izmaksas un produkcijas gala cenas visos segmentos – arī Latvijas eksports kļūst mazāk konkurētspējīgs, mājsaimniecību spēja nomaksāt lielos rēķinus ir krasi samazinājusies; piedevām šāds elektroenerģijas cenu kāpums izsauc visu patēriņa cenu pieaugumu (kāpums pašlaik tiek vērtēts 7-8% robežās).

Tāpēc izskatīšanai Saeimā ir iesniegts lēmumprojekts, kas paredz uzdot Ministru kabinetam steidzami izstrādāt un pieņemt grozījumus MK 2014.g. noteikumos Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, paredzot, ka, elektroenerģijas vairumtirdzniecības vidējai mēneša cenai pārsniedzot 80 €/MWh, ikviens elektroenerģijas patērētājs saņem kompensāciju par visu patērēto elektroenerģijas apjomu attiecīgajā mēnesī no valsts budžeta 80% apmērā par cenas daļu, kas pārsniedz noteikto robežu 80 €/MWh laika periodā no 2021.g. 1. decembra līdz 2022.g. 30. aprīlim.

Priekšlikuma mērķis ir faktiski panākt, lai Ministru kabinets nodrošinātu vismaz pašreizējā brīdī griestus maksājumiem, un šim augstākās cenas līmenim jābūt tādam, ko vēl (kaut neesam pieraduši) var nodēvēt par saprātīgu, kas patērētājam nozīmē 8 eiro centi par kWh. Kompensācija tiek izmaksāta elektroenerģijas tirgotājiem atbilstoši pārdotajam elektroenerģijas apjomam iepriekšējā mēnesī. Katram patērētājam kompensācijas summu atspoguļo tam izsūtītajā ikmēneša rēķinā.

Viss raksts un raksta avots: DELFI.LV ( https://ej.uz/39d6

Foto: Delfi