lzs.lv


30.oktobrī Madonu pieredzes apmaiņas ietvaros apmeklēja Saeimas deputāti Artis Rasmanis un Ainārs Mežulis, kā arī deputāta palīgs Indriķis Putniņš. Ar deputātiem domē tikās priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs. Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes valsts pārvaldē un likumdošanā, kā arī sporta infrastuktūras jautājumos.Vizītes laikā deputāti apmeklēja arī sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils”.